Record details

Name
    Hemelíková, Blanka
Author of Article
    Chemical structure of migrabitumens from Silurian Crinoidea, Prague Basin, Barrandian (Bohemia)
    Diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopic study of coal oxidation
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část II. Nukleární magnetická rezonance
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část III. Infračervená spektoskopie
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část III. Infračervená spektroskopie
    Stanovení reaktivity hnědých uhlí z lomu Medard (HDBS) ke kyslíku
    Stanovení reaktivity uhlí ke kyslíku - metoda Olpinského
    Studium oxidace hnědého uhlí