Record details

Name
    Herčík, Ferdinand
Author of Monograph
    Hydrogeologické posouzení záměru průzkumu vyhrazeného nerostu - černého uhlí ve výhradním ložisku Mělnická pánev a posouzení rizik následného využívání ložiska metodou zplyňování uhlí
Author of Article
    Development of a groundwater clean-up technology for the Hradčany military air base
    Indikace kontaminovaných podzemních vod v okolí odkaliště úpravny uranových rud ve Stráži pod Ralskem
    Výsledky biodegradace ropných uhlovodíků na letišti Hradčany
    Vývoj přístupů k aplikaci sanačních technologií