Record details

Name
    Herle, Ivo, 1966-
Author of Article
    Ad "O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin"
    Doc. Ing. Jaroslav Feda, DrSc. : nekrolog