Record details

Name
    Herrmann, Hynek
Author of Article
    Density Models of the Earth's Crust Along Seismic Profiles
    Kvantitativní interpretace tíhových anomálií dvojrozměrných struktur s použitím počítače
    Obrácená gravimetrická úloha