Record details

Name
    Herrmann, Zdeněk
Author of Monograph
    Hydrogeologická rajonizace České republiky
    Hydrogeologická rajonizace ČR 1: 1 000 000
    Mapa hydrogeologických poměrů České republiky
    Mapa typů porozity předkvartérních hornin České republiky
    Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů středního toku Labe a jeho přítoků
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
Author of Article
    Hydrogeologická rajonizace 2005
    Hydrogeologická rajonizace České republiky