Record details

Name
    Hladík, Vít
Author of Monograph
    Anglická verze webu České geologické služby
    Assessment of CO Geological Storage Potential in Greece and in the Czech Republic
    Carbon Dioxide Geological Storage Potential of Deep Saline Aquifers of the Central Bohemian Upper Palaeozoic Basin, Czech Republic. POSTER - 70th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE europec 2008, 9-12 June 2008, Nuova Fiera di Roma
    Central Bohemian Basin - Potential CO2 storage site in the Czech Republic
    CO2 emissions and geological sequestration possibilities in the Czech Republic ? country review for the CASTOR project
    CO2 emissions and geological storage possibilities in the Czech Republic - CASTOR WP1.2 Country Report
    CO2 Geological Storage in the Czech Republic - new R&D Project (poster)
    Geologická sekvestrace CO2 - vymezení potenciálních úložišť na území České republiky. Studie pro MŽP - Odbor změny klimatu
    How much CO2 can be stored in the geology ? Article in GEO ENeRGY, the newsletter of the European Network for Research in Geo-Energy, No 12, December 2005, p 1
    Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2003. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
    Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2005. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
    Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu, etapa 2004. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
    Posouzení potenciálu pro geologické ukládání CO2 v Řecku a v ČR. - Závěrečná zpráva o řešení projektu česko-řecké spolupráce v rámci programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "KONTAKT"
    POTENTIAL OF CO2 GEOLOGICAL STORAGE IN SALINE AQUIFERS OF CENTRAL BOHEMIA, CZECH REPUBLIC. EU GEOCAPACITY WP 2.1 CASE STUDY
    Srovnávací výzkum archivních údajů o geochemii plynů v hornoslezské pánvi, karpatské předhlubni a vídeňské pánvi
    Zachytávání a ukládání CO2 - geologická alternativa snižování emisí
    Zhodnocení geologických poměrů a fyzikálních parametrů sedimentů permokarbonu žatecké pánve a odhad úložné kapacity této pánve z hlediska možného ukládání CO2
Author of Article
    Carbon Dioxide Geological Storage Potential of Deep Saline Aquifers of the Central Bohemian Upper Palaeozoic Basin, Czech Republic
    CGS Europe and CO2GeoNet - taste of European research networking
    CO2 emissions and geological storage possibilities in the Czech Republic
    CO2 Geological Storage in the Czech Republic - new R&D project
    CO2 Storage Opportunities in Central-Eastern Europe
    CO2 storage potential of sedimentary basins of Slovakia, the Czech Republic, Poland and the Baltic States
    CO2 storage potential of the Visegrád group countries (Poland, Slovakia, Czech Republic, Hungary)
    GeoMind, a Geophysical Multilingual Internet driven Information Service
    Gravity model of the Melechov Massif
    Informace o mezinárodním projektu GEOMIND (Geofyzikální mnohojazyčný internetový informační servis)
    Integration of CO2 emission and geological storage data from Eastern Europe - CASTOR WP 1.2
    Jak hluboko s georadarem?
    Mapping of CO2 Storage Achievements Across Europe
    Non-Destructive Geotechnical Investigations by Ground Penetrating Radar
    Screening and evaluation of a saline aquifer for CO2 storage: Central Bohemian Basin, Czech Republic
    Středočeská pánev jako potenciální úložiště oxidu uhličitého
    TOGEOS - Towards Geological Storage of Carbon Dioxide in the Czech Republic
    Zachytávání a ukládání CO2 - geologická alternativa snižování emisí