Record details

Name
    Hladilová, Š.
Author of Monograph
    Vysvětlivky ke geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 24 - 224 Olomouc
Author of Article
    Fosilní žraločí zub se stopami lidské činnosti a bioeroze z lokality Pavlov (gravettien)
    Marine and terrestrial bioerosion on Miocene bioclasts coupled with human adaptation (Paleolithic archaeological sites of South Moravia, Czech Republic)
    Nálezy badenských fosílií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi
    Nálezy badenských fosílií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi
    Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně
Editor of Monograph
    13. česko-slovensko-polský paleontologický seminář : sborník příspěvků