Record details

Name
    Hladilová, Šárka
Author of Monograph
    7th Paleontological Conference
    14th Conference on Upper Tertiary
    14th Conference on Upper Tertiary, September 23-24, 2004, Brno, Czech Republic
    Lithic raw materials of the fortification at the Early medieval centre in Pohansko near Břeclav (Czech Republic) and their provenance
    Miocene invertebrates from the Palaeolithic (Gravettian - Pavlovian, Kostenkian) archaeological sites of Pavlovian Hills (Southern Moravia, Czech Republic)
    Paleogene and Neogene
    Proceedings of the 15th Conference on Upper Tertiary
    Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 24-224 Olomouc
Author of Article
    7th Paleontological Conference, October 19-20, 2006, Brno, Czech Republic
    Bio-events in Early Badenian sedimentary sequence from Kralice nad Oslavou (Carpathian Foredeep, Czech Republic)
    Bio-events in the Middle Miocene (Badenian) sediments from Přemyslovice and Hluchov (Carpathian Foredeep, Czech Republic)
    Boršice (k. ú. Boršice u Buchlovic, okr. Uherské Hradiště)
    Boršice (k.ú.Boršice u Buchlovic, okr. Uherské Hradiště)
    Carpathian Foredeep in the Czech Republic
    Chapter III.8. Tertiary fossils, especially molluscs
    Chapter III.9. Fossil shark tooth, a remarkable working tool from the Pavlov I locality
    Dvě pohřebiště lidu s neolitickou lineární keramikou ve Vedrovicích
    Epibionti na ulitě miocenního gastropoda z lokality Buituri (transylvánská pánev, Rumunsko) - případová paleoekologická studie
    Fauna vrtů HL1 a HL2 u Hluchova (střední miocén), Prostějovsko
    Fosilní žraločí zub se stopami lidské činnosti a bioeroze z lokality Pavlov (gravettien)
    Geologické a mikropaleontologické zhodnocení odkrytých profilů na lokalitě Mušov.
    Hypostratotypes of the Karpatian Stage
    The invertebrate fauna of the Middle Miocene (Lower Badenian) sediments of Kralice nad Oslavou (Central Paratethys, Moravian part of the Carpathian Foredeep)
    Kamenné suroviny opevnění na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi (Česká republika) a jejich provenience
    Local catastrophe caused by tephra input near Přemyslovice (Moravia, Czech Republic) during the Middle Miocene
    Lower Badenian Red algal limestones in the Carpathian Foredeep in Moravia,Czech Republic - reflection of basin paleogeography, tectonics and climate
    Marine and terrestrial bioerosion on Miocene bioclasts coupled with human adaptation (Paleolithic archaeological sites of South Moravia, Czech Republic)
    A Middle Miocene gastropod shell with epifauna from the locality Buituri (Transylvanian Basin, Romania)
    Miocenní sedimenty od Seloutek na Prostějovsku
    Mořské sedimenty okrajové facie spodního badenu v Olomouci
    Možnosti využití paleontologie při archeologických výzkumech
    Nález otisku schránky mlže na nádobě z pozdní doby laténské (lokalita Vyškov-Manské)
    Nálezy badenských fosílií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi
    Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna
    Paleobiological Characterization of the Karpatian Stage
    Pavlov (okr. Břeclav)
    Pavlov (okr. Břeclav)
    Pavlov VI: an Upper Palaeolithic living unit
    Pavlov VI: an Upper Palaeolithic living unit
    Professor RNDr. Rudolf Musil, DrSc. - 80 Years
    Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí
    Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí
    The red algal facies of the Lower Badenian limestones of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
    Red algal limestones and their relations to the paleogeography of the Carpathian Foredeep - the present state of knowledge
    Relics of the most distal part of the Neogene foreland basin in SW Moravia
    Relicts of Miocene sediments on the eastern margin of the Bohemian Massif in the Czech Republic - results of new investigations
    Revize paleontologické sbírky doc. RNDr. Ilji Peka, CSc.
    Ruduchové vápence spodního badenu karpatské předhlubně na Moravě a jejich paleogeografické svědectví
    Schultz O., Piller W. E., Hg.: Catalogus Fossilium Austriae Band 1/Teil 2 Bivalvia neogenica (Lucinoidea-Mactroidea), Band 1/Teil 3 Bivalvia neogenica (Solenoidea-Clavagelloidea)-review.
    Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně
    Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně
    Some remarks on the structure and function of refugia in ecology and palaeoecology
    Stable isotope study of Miocene fossils from the SW Part of the Carpathian Foredeep and Vienna Basin (Czech and Slovak Republics)
    Výsledky paleontologického studia neolitických ozdob z lokality Vedrovice (kultura s lineární keramikou)
    Výzkum kenozoických sedimentů a stavebního kamene v prostoru sondy R18 do obranného valu na Pohansku u Břeclavi