Record details

Name
    Hlaváč, Jaroslav
Author of Monograph
    Bohemian Field Conference. Excursion Guidebook
    Holocene Calcareous Tufa Cascades in the Bohemian Karst.International Conference on Past Global Changes. Excursion Guide
    Měkkýši (Mollusca) Žďárských vrchů
    Pohřebiště staršího eneolitu a šňůrové keramiky ve Vliněvsi
    Střední Brdy
    Závěrečná zpráva o výzkumech ke smlouvě o dílo s firmou Velkolom Čertovy schody, a. s. Zhodnocení přírodovědné hodnoty předpolí VLČS-východ v rámci dobývacích prostorů Koněprusy a Suchomasty I)
Author of Article
    Analýza měkkýšů v archeologických objektech raně středověkého opevnění u Přívor (Mělnicko)
    Biostratigrafický výzkum jeskyně U hamru v Dobrkovicích u Českého Krumlova
    Columella aspera (Waldén) - přehlížený prvek měkkýší fauny ČR
    Deposition and Destruction of Holocene calcareous tufa cascades in the Bohemian Karst (Czech Republic)
    Geologický podklad a živočichové
    Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášovem - Tetínský vývěr: nová pozorování a data
    Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášovem-Tetínský vývěr: nová pozorování a data.
    Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášoven - Tetínský vývěr: nová pozorování a data
    Inventarizační malakozoologický výzkum PR Bažantnice u Pracejovic (jižní Čechy, okres Strakonice)
    Když byla Země ještě mladá
    Krajina vašeho okolí Česká republika
    Land snail distribution patterns within a site: The role of different calcium sources
    Long-term development of cultural landscape in Central Bohemia as a co-evolution of human impacts and natural processes ; Outline of an interdisciplinary project
    Magnetická síla Země
    Malacofauna of the phytogeographical district of the Plánický hřeben Ridge (SW Bohemia, Czech Republic)
    Malacologica Bohemoslovaca (Československá slimač). Sborník k 80. narozeninám Vojena Ložka
    Malakofauna
    Malakofauna koněpruské oblasti (Český kras) - lesní, stepní a druhotná stanoviště
    Měkkýši Českého lesa - II. Čerchovský les (Západní Čechy)
    Měkkýši Českého lesa - III. Kateřinská kotlina a severní část Čerchovského lesa (Západní Čechy)
    Měkkýši Českého lesy - I. Vybrané lokality v severní části (západní Čechy)
    Měkkýši (Mollusca) hradní zříceniny Pajrek u Nýrska a jeho okolí (Šumava)
    Měkkýši (Mollusca) hradní zříceniny Velhartice u Sušice
    Měkkýši (Mollusca) PR Lužany, Přešticko, západní Čechy
    Měkkýši PR Bystřice v Českém lese
    Měkkýši přírodní rezervace Jelení vrch u Habartic (okres Klatovy)
    Měkkýši přírodní rezervace Městišťské rokle na Šumavě (Česká republika) - I. Přirozená a polopřirozená lesní stanoviště
    Měkkýši přírodní rezervace Městišťské rokle na Šumavě (Česká republika). - II. Revizní malakocenologický výzkum
    Měkkýši v údolí Pstružného potoka u Hartmanic (Šumava)
    Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
    Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
    Mollusc fauna of the Rychlebské hory (Czech Republic)
    Molluscan and Pollen Assemblages from the Ochozská Cave as Climate Indicators for the Late Glacial and Holocene (Moravian Karst, Czech Republic)
    Molluscan and Pollen Assemblages from the Ochozská Cave as Climate Indicators for the Late Glacial and Holocene (Moravian Karst, Czech Republic)
    Molluscan fauna of the Javoříčský Karst (Czech Republic, central Moravia)
    Molluscan succession from Holocene tufas in the Czech Karst (Czech Republic)
    Molluscan succession from Holocene tufas in the Czech Karst (Czech Republic)
    Nález fosilních měkkýšů na pohřebišti u Jízdárny
    Nález holocenní malakofauny na Lopatě - Milínov, Plzeňsko
    Nález kelnatky (Mollusca - Scaphopoda) v eneolitickém objektu v Úholičkách (okr. Praha-západ)
    Nález schránek měkkýšů v prostoru raně středověkého opevnění v Libici nad Cidlinou
    Nástin rozšíření vybraných ruderálních a synantropních druhů plžů (Gastropoda) v oblasti Šumavy a Pošumaví
    Některé zvláštnosti hydrologie brněnské stokové sítě a jejich souvislosti s režimem podzemních vod
    A new record of Deroceras laeve (O. F. Müller, 1774) from Pakistan (Gastropoda: Pulmonata: Agriolimacidae)
    Nové měkkýší druhy českého kvartéru
    Nové měkkýší druhy českého kvartéru
    Nový výskyt plzáka Arion intermedius Normand, 1852 (Pulmonata: Arionidae) v CHKO Šumava (Západní Čechy)
    Ostroústka drsná - záhada naší malakofauny
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
    Praha přírodní : přírodní podmínky Prahy
    Process analysis of deep slope failures in České středohoří neovolcanites
    Předběžná zpráva o výskytu malakocenóz kvartérního pokryvu sesuvného území u Čeřeniště (České středohoří) (02-41 Ústí nad Labem)
    Příkop středověkého opevnění města Plzně. Archeologický a environmentální výzkum v prostoru zaniklé Pražské brány
    Přírodní poměry na pravěké lokalitě "Anděl Park" v Praze na Smíchově
    Půdní bezobratlí
    Pupilloidea of Pakistan (Gastropoda: Pulmonata): Truncatellininae, Vertigininae, Gastrocoptinae, Pupillinae (in part)
    Rabí a Prácheň - významné měkkýší lokality ve středním Pootaví (Západní Čechy, okr. Klatovy)
    Rozšíření plžů Macrogastra badia a Laciniaria plicata (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) na Šumavě
    Říční, krasový a hadcový fenomén
    S domkem na zádech
    Sedimenty jeskyně Arnika v Českém krasu
    Sedimenty jeskyně Arnika v Českém krasu
    Spraše a fosilní půdy ve Velkých Pavlovicích (34-21 Hustopeče)
    Spraše a fosilní půdy ve Velkých Pavlovicích
    Spraše a fosilní půdy ve Velkých Pavlovicích
    Tanatocenózy měkkýšů v nivních uloženinách řeky Radějovky mezi Radějovem a Petrovem (34-22 Hodonín)
    Tanatocenózy měkkýšů v nivních uloženinách řeky Radějovky mezi Radějovem a Petrovem
    Tanatocenózy měkkýšů v nivních uloženinách řeky Radějovky mezi Radějovem a Petrovem
    Úvod
    Vodní malakofauna ostrovských rybničních soustav a karlovarských kaolinových lomů
    Výsledky průzkumu měkkýšů (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) v okolí města Blatná v jihozápadních Čechách
    Zahloubená chata ze středního eneolitu v Praze 9 - Miškovicích. Výsledky archeologických a přírodovědných analýz
    Závornatka černavá - skvost mezi měkkýši Českého lesa