Record details

Name
    Hodáň, Štefan
Author of Article
    Karotážne zhodnotenie produktívnych súvrství ložiska Týnec
    Perspektíva rozvoja podzemného uskladňovania zemného plynu u nás a možnosti ďalšieho rozšířenia tejto činnosti