Record details

Name
    Hofman, Petr
Author of Article
    Křemenné žíly a krystalované křemeny jihozápadních Čech
    Lom Bohdašice - mineralogie lokality
    Mineralizace vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Minerály hadců ze Starého Smolivce
    Nové nálezy minerálů v mramorech Sušicka a Horažďovicka
    Polymetalické zrudnění horažďovického zlomového pásma
    Příspěvek k mineralogii lokality Hamr u Sušice
    Skalní kůže Horažďovicka a Sušicka
    Skorylový pegmatit na vrchu Hrádek u Sušice
    Současná situace a minerály uranového ložiska Ústaleč
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram ? Háje
    Uranocircit z uranového ložiska Damětice
    Uranová mineralizace oblasti jihozápadních Čech
    Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém reviru (šachta 16, Příbram - Háje), Česká republika
    Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém revíru (šachta 16, Příbram-Háje), Česká republika
    Wolframové rudy Horažďovicka
    Wollastonit z Nezdic na Šumavě
    Zajímavý výskyt aktinolitu a titanitu na Žižkově vrchu u Sušice