Record details

Name
    Hofmanová, Radka
Author of Article
    Mineralizace vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Minerály hadců ze Starého Smolivce
    Nové nálezy minerálů v mramorech Sušicka a Horažďovicka
    Polymetalické zrudnění horažďovického zlomového pásma
    Příspěvek k mineralogii lokality Hamr u Sušice
    Skalní kůže Horažďovicka a Sušicka
    Současná situace a minerály uranového ložiska Ústaleč
    Uranová mineralizace oblasti jihozápadních Čech
    Wolframové rudy Horažďovicka
    Wollastonit z Nezdic na Šumavě
Other author
Role
   Překladatel
Article
   Křemenné žíly a krystalované křemeny jihozápadních Čech
   Lom Bohdašice - mineralogie lokality
   Skorylový pegmatit na vrchu Hrádek u Sušice
   Zajímavý výskyt aktinolitu a titanitu na Žižkově vrchu u Sušice