Record details

Name
    Holoušová, Taťana
Author of Article
    Kompenzační metoda stanovení přetvárných charakteristik horninových těles v triaxiálním přístroji
    Skládka toxických odpadů Spolana Neratovice