Record details

Name
    Holoubková, Irena
Author of Article
    Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech