Record details

Name
    Holub, František
Author of Monograph
    Geologický výzkum Antarktidy. Ostrov James Ross. Roční etapová zpráva za rok 2004
    Mafické intruze jako prekurzory peraluminických granitů krušnohorského batolitu
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 23-413 Hodice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000 list 32-213 Ktiš
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 01-223 Načetín a 01-442 Hora Svatého Šebestiána
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 01-444 Klášterec nad Ohří
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Volary 32-124
    Výzkum krystalinických formací v hlubokých strukturách podloží Doupovského komplexu a jeho širšího okolí. Závěrečná zpráva VAV 631/1/00
Author of Article
    Apports majeurs de la géophysigue sur la strucrure et les mouvements dans la chaine varisque d'Europe
    Basaltic to andesitic dykes (diabases) from Variscan granitoid plutons, Moldanubian and Saxothuringian crystalline complexes of S and W Bohemia: intrusive counterparts of Upper Carboniferous to Permian volcanic rocks (?melaphyres?)?
    Binary mixing as a principal process in the petrogenesis of the Klatovy granodiorite, SW part of the Central Bohemian Plutonic Complex
    Caractérisation géochimique et géochronologie des precurseurs varisques de Boheme Centrale
    Causal link between HP granulites and ultrapotassic plutonic rocks in Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
    The causal link between HP-HT metamorphism and ultrapotassic magmatism in collisional orogens: case study from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    Combined Sr, Nd, Pb and Li isotope geochemistry of alkaline lavas from northern James Ross Island (Antarctic Peninsula) and implications for back-arc magma formation
    Concentric olivine-plagioclase glomerocryst in basaltic lava from the San Diego Volcano (Western El Salvador)
    Contrasting types of mafic and silicic magma interactions in the Central Bohemian Plutonic Complex: mixing, mingling, and composite layered intrisions
    Contribution to understanding the igneous activity during later stages of the Variscan orogeny: Preliminary results of petrological, geochemical and structural study of the Plechý pluton (Moldanubian Batholith, Bohemian Massif)
    Crystallization history of Oligocene ijolitic rocks from the Doupovské hory Volcanic Complex (Czech Republic)
    Časové vztahy melagranitových porfyrů a durbachitických plutonů v jižních Čechách
    Dating Variscan ultrapotassic intrusions in the Bohemian Massif - separating myth from reality
    Dioritic intrusions of the Slavkovský les (Kaiserwald), Western Bohemia : their origin and significance in late Variscan granitoid magmatism
    Fabric and analysis of magmatic flow in selected from the Central Bohemian Plutonic Complex
    Fabrics and emplacement of Variscan ultrapotassic melasyenite plutons: Implications for tectonic processes in the orogenic root domain (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
    Forearc deformation and strain partitioning during growth of a continental magmatic arc: The northwestern margin of the Central Bohemian Plutonic Complex, Bohemian Massif
    Forearc deformation and strain partitioning during growth of a continental magmatic arc: The northwestern margin of the Central Bohemian Plutonic Complex, Bohemian Massif
    Geochemical and temporal relations of ultrapotassic plutons and dyke swarms in South Bohemia
    Geochemical signature of back-arc basaltic volcanism in eastern Nicaragua
    Geochemical variations within the Upper Oligocene-Lower Miocene lava succession of Úhošť Hill (NE margin of Doupovské hory Mts., Czech Republic)
    Geochemical variations within the Upper Oligocene?Lower Miocene lava succession of Úhošt? Hill (NE margin of Doupovské hory Mts., Czech Republic)
    Geochemie a petrogeneze klatovského a kozlovického granodioritu - jz část středočeského plutonického komplexu (21-24 Klatovy)
    Geochemie zafrontového vulkanismu v Salvadoru
    Geochemistry and genesis of behind-arc basaltic lavas from eastern Nicaragua
    Geochemistry and Petrogenesis of the Klatovy Granodiorite, SW Part of the Central Bohemian Pluton
    Geochemistry of back-arc basaltic volcanism in eastern Nicaragua
    Kontrastní typy amfibolů v ultradraselných žilných horninách středních a jižních Čech: Vztahy k chemismu a krystalizačnímu vývoji magmat.
    Large rotations of the internal Variscides (from the Armorican Massif to the Bohemian Massif) during the Carboniferous convergence. New paleomagnetic data from the Bohemian Massif
    Mafické mikrogranulární enklávy v sedlčanském granitu (středočeský plutonický komplex) a jejich vztah k žilným horninám v okolí
    Magma emplacement during exhumation of the lower- to mid-crustal orogenic root: The Jihlava syenitoid pluton, Moldanubian Unit, Bohemian Massif
    Magmatic fabrics and emplacement of the cone-sheet-bearing Knizeci Stolec durbachitic pluton (Moldanubian Unit, Bohemian Massif): implications for mid-crustal reworking of granulitic lower crust in the Central European Variscides
    Magmatic fabrics and emplacement of the cone-sheet-bearing Knížecí Stolec durbachitic pluton (Moldanubian Unit, Bohemian Massif): implications for mid-crustal reworking of granulitic lower crust in the Central European Variscides
    Magmatic stoping as an important emplacement mechanism of Variscan plutons: evidence from roof pendants in the Central Bohemian Plutonic Complex (Bohemian Massif)
    Magmatic to solid state fabrics in syntectonic granitoids recording early Carboniferous orogenic collapse in the Bohemian Massif
    Magmatic to solid state fabrics in syntectonic granitoids recording early Carboniferous orogenic collapse in the Bohemian Massif
    Melt enhanced deformation and development of banded structures in Gfoehl migmatites
    Multiphase growth and decay of the Doupovské hory volcanic complex (NW Bohemia)
    Petrologie, geochemický charakter a petrogeneze bazických zaobloukových vulkanitů ve východní Nikaragui
    Petrology and geochemistry of mafic intrusions in the Western Krušné hory pluton in the vicinity of Abetramy and Mariánské Lázně
    Petrology and geochemistry of the Tertiary alkaline intrusive rocks at Doupov, Doupovské hory Volcanic Complex (NW Bohemian Massif)
    Petrology and geochemistry of the Tertiary alkaline intrusive rocks at Doupov, Doupovské hory Volcanic Complex (NW Bohemian Massif)
    Petrology and geochemistry of Varsican dykes from the Jáchymov (Joachimsthal) ore district, Czech Republic
    Petrology, geochemistry and zircon age for redwitzite at Abertamy, NW Bohemian Massif (Czech Republic) : tracing the mantle component in Late Variscan Intrusions.
    Petrology, geochemistry and zircon age for redwitzite at Abertamy, NW Bohemian Massif (Czech Republic): tracing the mantle component in Late Variscan intrusions
    Phosphorus contents in Late variscan magmatites of the Eastern Krušné Hory/Erzgebirge pluton (Czech Republic)
    Plane-confined magnetic lineations in mingled mafic and felsic magmas, the Sazava pluton, Bohemian Massif
    Sources and petrogenesis of magmatic rocks at the Variscan continetal margin, Central Bohemian Plutonic Complex - insights from lithium isotopes
    Stavby a mechanismy vmístění vybraných žilných těles (Středočeský plutonický komplex)
    Structural evolution and emplacement of the durbachitic Knížecí Stolec pluton, South Bohemian (Moldanubian) batholith
    Structural evolution and emplacement of the durbachitic Knížecí Stolec pluton, South Bohemian (Moldanubian) batholith
    The structural record of Variscan evolution of the Křišťanov granulite massif in relation to the emplacement of durbachitic Knížecí Stolec pluton (Moldanubian Zone)
    Struktury a stavby durbachitických plutonů jako indikátory tektonometamorfního vývoje moldanubika
    Tectonic evolution of a continental magmatic arc from transpression in the upper crust to exhumation of mid-crustal orogenic root recorded by episodically emplaced plutons: the Central Bohemian Plutonic Complex (Bohemian Massif)
    Type and important localities of ultramafic and associated dyke rocks in northern Bohemia
    Ultradraselné plutonity chotělického intruzivního komplexu v podloží české křídové pánve ve východních Čechách
    Výchoz silurských hornin v Repešském žlebu na Stínavě, Drahanská vrchovina, Morava
    Žilné horniny v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
    Žilné horniny zastižené při ražbě tunelů Panenská a Libouchec dálnice D8 ve východních Krušných horách
    Žilné roje ultradraselných melasyenitových až melagranitových porfyrů v oblasti středočeského plutonického komplexu a šumavského moldanubika
    Žilné roje ultradraselných melasyenitových až melagranitových porfyrů ze středočeského plutonického komplexu a šumavského moldanubika