Record details

Name
    Holub, Karel
Author of Monograph
    Energetická charakteristika důlně indukovaných seismických jevů /v české části hornoslezské pánve/. Závěrečná zpráva grantového projektu
    Návrh metod měření a posouzení vlivu technické seizmicity spojené s vedením podzemního díla na objekty na povrchu
    Výzkum napěťopřetvárného chování hornin při dynamickém namáhání
    Zdroje a vlastnosti vlnového pole krátkoperiodického seismického neklidu v ostravsko-karvinském regionu a jeho vývoj v prostoru a čase. Závěrečná zpráva grantového projektu
Author of Article
    6. konference o seizmoakustické emisi a mikroseizmické aktivitě v geologických strukturách a materiálech
    11 let digitalní důlní seismické sítě v OKR
    Amplitude spectra of surface waves generated by shot-hole explosions
    Amplitude spectra of surface waves generated by shot-hole explosions
    Amsterdam ´09
    Analysis of b-value in the Frequency-Energy Distributions
    Analysis of long-term monitoring of coal mining-induced seismicity
    Approaches to the Energy Classification of Mining-Induced Seismic Events in the Ostrava-Karviná Coal Basin
    Approaches to the energy classification of mining-induced seismic events in the Ostrava-Karviná Coal Basin
    Assessment of rockburts parameters inferred from in-situ observations
    An attempt of seismic hazard evaluation based on the extracted deposit amount at the Doubrava Colliery (Czechoslovakia)
    Automatizace vyhodnocovacích postupů při vyšetřování seizmické aktivity v OKR
    Changes in the frequency-energy distribution of seismic events during mining in the Ostrava-Karviná coal field
    Changes in the frequency-energy distribution of seismic events during mining in the Ostrava-Karviná Coal Field
    Changes of the uniaxial compressive strength of rocks under the dynamic load with different frequencies
    Comparison of changes in the strength and the deformation behaviour of rocks under static and dynamic loading
    A comparison of the features of windstorms Kyrill and Emma based on seismological and meteorological observations
    Contribution of the Institute of Geonics of the ASCR Ostrava to seismological monitoring in Silesia and northern Moravia
    Contribution of the Institute of Geonics of the ASCR Ostrava to Seismolological Monitoring in Silesia and Northern Moravia
    Current Induced Seismicity in the Paskov Mine Field
    Current induced seismicity in the Paskov mine field (Ostrava region)
    Current Investigation of Coal Mining-Induced Seismicity
    Current results of natural seismicity observations in the northern Moravia and Silesia
    Decade of seismological observations in the northern part of Moravo-Silesian region
    Decade of seismological observations in the northern part of Moravo-Silesian region
    Diagnostika seismických účinků technických zdrojů
    Diagnostika účinnosti protiotřesové prevence
    Earthquakes in the Czech Republic and surrounding regions in 1995-1999
    Earthquakes in the Czech Republic and surrounding regions in 1995-1999
    Energeticko-četnostní rozdělení indukovaných seismických jevů
    Frenštát seismic network and its contribution to observations of the natural and induced seismicity on the territory of Northern Moravia and Silesia
    Frenštát seismic network and its contribution to observations of the natural and induced seismicity on the territory of Northern Moravia and Silesia
    Fundamental mobility trends in the northern part of the Moravo-Silesian zone (the Bohemian Massif) - A complex geodynamic analysis
    Fundamental mobility trends in the northern part of the Moravo-Silesian zone (the Bohemian Massif) - a complex geodynamic analysis
    Hodnocení napětí na čele seismické vlny
    Hodnocení parametrů důlních otřesů v OKR za období 1993-2005 na základě seismologických pozorování a jejich projevů in-situ
    How are the Ostrava-Karviná rockbursts recorded by teleseismic stations
    Induced seismic events in the Staříč and Paskov mine fields, Czech Republic
    The Influence of Safety and Remnant Pillars on Induced Seismicity Origin in Coal Mines
    The influence of temporary mining interruption on induced seismicity
    The influence of temporary mining interruption on induced seismicity
    Interpretation of the dispersion curves of short-period rayleigh waves observed in the west Carpathians
    Interpretation of the dispersion curves of short-period Rayleigh waves observed in the West Carpathians
    Investigation of ground velocities during the rockbursts
    Investigation of ground velocities during the rockbursts
    Investigation of the mechanical and physical properties of greywacke specimens
    Investigation on seismic signals for blasting in quarries
    The January 2007 windstorm and its impact on microseisms observed in the Czech Republic
    Koncepce modernizace seismické stanice Ostrava-Krásné Pole
    Krátkoperiodické elektromagnetické seizmografy na stanicích lokální seizmografické síťe v OKR
    Large-hole blasting test in the Jakubčovice nad Odrou guarry
    Location of the "calibration" blast Jakubčovice and of two local tectonic events in the Ostrava region
    Mean vertically inhomogeneous models of the uppermost crust along seismic profiles in the Ohře rift and Moravo-Silesian region
    Metody diagnostiky přenosových vlastností snímačů mechanického kmitání
    Microseismic noise and disturbing vibrations at the surface locality of the ČSA Colliery. 37. 37
    Microseisms and spreading of deformation waves around the globe
    Microseisms and spreading of deformation waves around the globe
    Mikroseismický neklid na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole
    Mobility of Tectonic Zones in the Northen Part of the Moravo-Silesian Region and Their Earthquake Activity
    Mobility of tectonic zones in the northern part of the Moravo-Silesian region and their earthquake activity
    Monitoring and Analysis of seismicity in the Ostrava-Karviná Coal Mining District
    Monitorování bezpečného stavu důlního díla
    Mutual Coupling Between Meteorological Parameters and Secondary Microseisms
    Navedennaja seismičnosť pri dobyče uglja lavami v šachtach Čehii
    Některé příznaky pro odlišení zemětřesení a jaderných explozí na záznamech seismických stanic
    A note on investigation of the seismic waves attenuation
    A note on investigation of the seismic waves attenuation
    O reakcii massivov gornych porod na sokraščenije podzemnoj dobyči uglja
    Occurence of Induced Seismic Events in Staříč and Paskov Mine Fields
    Ochranné a zbytkové pilíře a jejich vliv na výskyt důlně indukovaných seismických jevů v OKR
    Origin and Dynamics of Certain Induced Seismicity Focal Regions
    Oživení seizmické aktivity v širším okolí Opavy v roce 1993
    Oživení seizmické aktivity v širším okolí Opavy v roce 1993
    Particle Velocity and Frequency of Seismic Waves Generated by a Cylindrical Explosive Source
    Particle velocity and frequency of seismic wawes generated by a cylindrical explosive source
    Pohyblivost tektonických zón severní části moravsko-slezské oblasti a jejich zemětřesná aktivita
    Poznatky z dlouhodobého sledování přirozené a indukované seismicity v moravsko-slezském regionu
    Predisposition to Induced Seismicity in Some Czech Coal Mines
    A preliminary proposal of a layout of seismic stations in the ČSM Mine, Czech Republic
    A Preliminary Proposal of a Layout of Seismic Stations in the ČSM Mine, Czech Republic
    A preliminary proposal of a layout of seismic stations in the ČSM mine, Czech Republic
    Preliminary Results of b-Values Analysis for Mining-Induced Seismic Events
    Preliminary results of b-values analysis from mining-induced seismic events
    Preliminary results of polynomial and rational approximations of some empirical dependences
    Present microearthquakes activity occurring in Silesia and northern Moravia
    Profesor ing. Karel Müller, DrSc. pětasedmdesátníkem
    Příspěvek k dlouhodobému sledování seismického režimu OKR
    Quantitative Analysis of Travel-Time Curves of Seismic Events in the Ostrava-Karviná Coal Mining District
    Re-opening of the temporary seismic station at Klokočov (KLOK)
    Recent Seismic Activity in the Opava Area (Czech Republic)
    Rock mass response to the decline in underground coal mining
    Seismic analysis of rockbursts recorded underground in the Ostrava - Karviná Coal Basin within the years 1993 - 2013
    Seismic measurements in the neighbourhood of the Mine Frenštát-West
    Seismic monitoring and rockburst prevention in geomechanical practice
    Seismic monitoring for rockburst prevention in the Ostrava-Karviná Coalfield, Czech Republic
    Seismic monitoring of the long-wall face No. 138704 at the Lazy Mine
    Seismic Monitoring of the Longwall Face No. 138704 at the Lazy Mine
    Seismic monitoring of the longwall face No.138704 at the Lazy Mine
    Seismic Network for monitoring induced seismicity
    Seismic noise in the Ostrava-Karviná Region, Czech Republic
    Seismic noise observed at the station Ostrava-Krásné Pole (OKC)
    Seismická aktivita v období útlumu a po uzavření dolů v OKR
    Seismická aktivita zlomů na severovýchodní Moravě
    Seismická odezva na omezení těžby na dolech v OKR
    Seismický neklid v Ostravě a jejím okolí
    Seismological and Meteorological Observations during the Pass of Windstorm "Kyrill" in mid January, 2007
    Seismological observations at discrete sites during the seismic experiment Sudetes 2003
    Seismologická pozorování v průběhu experimentu CELEBRATION 2000 a jejich předběžné vyhodnocení
    Short-period rayleigh waves recorded in the Bohemian massif during DSS. 37. 37
    Short-Period Seismic Noise near the Seismic Station Ostrava (OKC)
    A simple smoothed velocity model of the uppermost Earth's crust derived from joint inversion of Pg and Sg waves
    Site response investigation at the seismological station Ostrava - Krásné Pole (OKC)
    Some comments on dynamic stability of rock slopes
    Some Comments on Dynamic Stability of Rock Slopes
    Some Comments on Dynamic Stability of Rock Slopes
    Some features of seismic waves observed in the territory of Northern Moravia and Silesia
    Some features of seismic waves observed in the territory of northern Moravia and Silesia
    Some Features of Seismic Waves Observed on the Territory of Moravia and Silesia
    Some Man-Made Sources of the Seismic Noise
    Some man-made sources of the seismic noise
    Some parameters of rockbursts derived from underground seismological measurements
    Současné poznatky o seismickém neklidu v ostravsko-karvinském regionu
    Současné poznatky z provozu seismické stanice Ostrava - Krásné Pole (OKC)
    Současný stav lokální seizmologické sítě v OKR
    Space and time patterns of induced seismicity
    Space and Time Variations of the Frequency-Energy Relation for Mining Induced Seismicity
    Space-time Variations of the Frequency-energy Relation for Mining-induced Seismicity in the Ostrava-Karviná Mining District
    Spectral properties of Seismic waves during quarry blasts
    Statistical analysis of induced seismicity parameters in the Ostrava-Karviná Coal Basin with regard to the 3rd tectonic block of the ČSA Colliery
    Statistical analysis of seismic events induced by the underground mining
    A Study of Mining-induced Seismicity in Czech Coal Mines with long-wall coal exploitation
    A Study of Mining-induced seismicity in Czech Mines with longwall coal exploitation
    A Survey of Blasting Efficiency
    Technické odstřely v kamenolomech jako zdroj krátkoperiodických povrchových vln
    A temporary seismic station near refraction profile R 4/77 across the Barrandien
    Three-dimensional crustal model of the Moravo-Silesian region obtained by seismic tomography
    Třísložkové digitální seismografy na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole (OKC)
    Underground coal mining in the Karviná region and its impact on the human environment (Czech Republic)
    Underground coal mining in the Karviná region and its impact on the human environment (Czech Republic)
    Vibrace vyvolané trhacími pracemi a jejich účinky na podzemní díla, povrchovou zástavbou a na obyvatelstvo
    Vyhodnocení parametrů důlních otřesů odvozených z pozorování in-situ
    Výsledky seismických měření v uhelných a lupkových povrchových dolech
    Zpracování dat přirozených a indukovaných seismických jevů registrovaných na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole (OKC)