Record details

Name
    Holub, Vlastimil
Author of Article
    6. uhelně-geologická konference
    An attempt of palaeogeographical reconstructions of rotliegend (Lower Permian) basins in Central Europe on the basis of new palaeocontinental maps
    Carbon isotope composition of methane emissions in the Czech Republic - preliminary results
    Coal as a source of atmospheric methane in the Czech Republic - preliminary results.
    Correlation of upper carboniferous deposits in the Bohemian massif (Czechoslovakia) and in the Ruhr massif (FR Germany) : evidence from Ar40/Ar39 ages layers
    Czechoslovak activity in IGCP Project 166: "Global correlalion of coal-bearing formations"
    Čtvrtá uhelně geologická konference
    Emise uhelného metanu do ovzduší v České republice a izotopové složení uhlíku
    Faktory uhlonosnosti a jejich využití pro prognózování černouhelných ložisek v Českém masívu
    Geologický a ložiskový výzkum kontinentálních permokarbonských pánví Českého masívu
    Geologie a stratigrafie permokarbonu kontinentálních pánví Českého masívu ve světle posledních výzkumů
    Geology and stratigraphy of permo-carboniferous continental basins of the Bohemian Massif in view of the latest research and analysis of stratigraphical methods used
    Globální korelace uhlonosných formací
    Globální korelace uhlonosných formací
    K biostratigrafii mladšího paleozoika středočeské oblasti
    Kurs geologického mapování pro zahraniční studenty v Ještědském pohoří
    Mladší paleozoikum - Karbon
    Modes of Occurrence of Sulfide Minerals and Chalkophile Elements in Several High-Sulfur Czechoslovakian Coal
    Návrh stratigrafického členění mladopaleozoických pánví oblasti středních a západních Čech
    Paleogeographic, paleofacial and contour maps of Carboniferous, Permian and Triassic of the Bohemian Massif (Czech Republic).
    Present Stage of the Permian and Upper Carboniferous Geology and Stratigraphy of Continental Basins in Bohemia (Czechoslovakia)
    Předběžné geologické výsledky vrtu NVr-1 v Českých Budějovicích - Novém Vrátě
    Příspěvek do diskuse o vedení hranice mezi karbonem a permem v Českém masívu
    Příspěvek k poznání permu v podhůří Orlických hor (14-11 Nové Město n.Metují)
    Příspěvek ke stratigrafické interpretaci karbonu u Nelahozevsi (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Regional geological subdivision of the Bohemian Massif on the territory of the Czech Republic. Report of the Working Group for Regional Geological Classification of the Bohemian Massif at the former Czechoslovak Stratigraphic Commission
    Regionální geologické dělení Českého masívu na území České republiky
    Sedmá uhelně geologická konference
    Sorbovaný metan v uhelných slojích karbonu mšensko-roudnické pánve (02-44 Štětí, 03-33 Mladá Boleslav, 12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    Spolupráce uhelných geologů socialistických zemí
    Stručné výsledky geologicko-ložiskového výzkumu skrytých permokarbonských pánví středních Čech
    Střet zájmů o těžbu uhlí na Karvinsku s ochranou lázní Darkov, města Karviná a jeho okolí
    Sympozium o geologii uhlonosných formací Polska
    Tektonické režimy tvorby molas
    Těžba uhlí a ochrana životního prostředí na Karvinsku
    Uhelná ložiska a jejich těžba v Indii
    Uhelná ložiska Bulharské lidové republiky
    Výzkum kaustobiolitů