Record details

Name
    Holzknecht, Milan
Author of Article
    Jubileum Evy Hanzlíkové
    K paleobatymetrii sedimentů středního badenu na labské elevaci
    Nové pohledy na vývoj Karpatu pod flyšovými příkrovy v úseku "střed"
    Poznámka k biostratigrafii svrchní jury ve vrtu Němčičky-6
    Svrchnokřídové foraminifery autochtonních sedimentů nesvačilského a vranovického příkopu zjištěné ve vrtech Těšany-1 a Pohořelice-1 (24-43 Slavkov, 34-12 Pohořelice)
    Upper Cretaceous Foraminifers from the Autochthonous Sediments of the Nesvačilka and Vranovice Grabens found in Těšany 1 and Pohořelice 1 Boreholes