Record details

Name
    Honěk, Josef
Author of Monograph
    Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
Author of Article
    Charakteristika geologické stavby produktivního karbonu v průzkumném poli Frenštát-západ
    The Coal Deposits in the Contact Area between Bohemian Massif and Outer Carpathians
    The estimation of coal deposit reserves by kriging
    Evaluation and utilisation of lignite deposits of the Czech Republic
    Fe-disulphides in the brown coal of the North Bohemian Brown Coal Basin
    Grafické výstupy vytvořené z údajů databáze uhelných pánví České republiky
    Hodnocení uhlí, přechodných hornin a způsob jejich grafického zobrazení
    Komplexní zpracování starých popisů uhlí a hornin
    Metodické postupy v interaktivním programovém systému pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Metodika vytvoření modelu černouhelného ložiska hornoslezské pánve a následný výpočet zásob
    Některé problémy geologického průzkumu ve vztahu přesnosti a spolehlivosti získaných údajů
    Obsah ložiskové databáze uhelných pánví
    Problems related to incorporation of archival data into a coal deposit database, and a method of their graphic documentation.
    Problémy s ukládáním archivních dat do ložiskové databáze a způsob jejich grafické dokumentace
    Produktivní karbon ve vrtu Jablůnka-1
    Přehled grafického znázorňování uhlí, přechodných hornin a hornin
    The spatial distribution of the lignite qualitative parameters and variant estimates of coal reserves: the Czech Part of the Vienna Basin
    Statistické zpracování - podklad pro kontrolu vstupních dat do databáze
    Study of tectonic pattern of the Dubňany seam in the Czech part of the Vienna Basin
    Systém grafických značek uhlí a přechodných hornin pro vykreslování dokumentace uhelné sloje
    System of symbols for coal and rocks to facilitate graphic documentation of a coal seam
    Určení spolehlivosti vstupních údajů a přesnosti výpočtu zásob na ložiscích uhlí
    Výpočet zásob uhelného ložiska metodou krigování
    Vývoj systému pro ukládání a vyhodnocování údajů uhelných zdrojů a jeho využití pro analýzy využitelnosti zdrojů po roce 2000
    Zpracování geologických údajů z ložisek uhlí
    Způsob stanovení množství zásob vyjádřený v tunách měrného paliva na ložisku koksovatelného uhlí