Record details

Name
    Horáček, I.
Author of Monograph
    Něco překrásného se končí : kolapsy v přírodě a společnosti
Author of Article
    Biharian micromammalian faunal assemblages in Koněprusy caves (Czech Republic): review and new data
    Biostratigrafické a paleomagnetické doklady starších fází krasovění v oblasti klasického Krasu
    Biostratigrafický výzkum jeskyně U hamru v Dobrkovicích u Českého Krumlova
    Biostratigrafický výzkum jeskyně Za křížem u sv. Jana pod Skalou
    Czech Republic
    Fossil Vertebrates and peleomagnetism update of one of the earlier stages of cave evolution in the classical karst, Slovenia: pliocene of Črnotiče II site and Račiška Pečina
    Geomorfološki pomen jamskich sedimentov iz Snežne jame na Raduhi
    Late Cenozoic History of the Genus Micromys (Mammalia, Rodentia) in Central Europe
    Late glacial climatic and environmental changes in eastern-central Europe: Correlation of multiple biotic and abiotic proxies from the Lake Švarcenberk, Czech Republic
    Ledová doba z pohledu zoologa. I. Glaciální fauna a historie její výpovědi
    Ledová doba z pohledu zoologa. II. Glaciál ve světle rozboru fosilních zoocenóz
    Martina Cave (Bohemian Karst) - biostratigraphy of the entrance sediments
    Miocene-Pliocene age of cave Snežna Jama na Raduhi, Southern Alps, Slovenia
    Molluscan and Vertebrate Successions from the Velká Ružínská Cave (East Slovakia)
    Nálezy měkkýšů a drobných obratlovců z jeskyně Ve Stráni (Č.1504) v Kodě
    New mammalian fossil records refining a view on Early/Late Pliocene faunal turnover in Central Europe
    palaeomagnetic and palaeontological research in Raciska pecina Cave, SW Slovenia
    Palaeomagnetic and palaeontological research in Račiška Pečina Cave, SW Slovenia
    Palaeomagnetic and palaeontological research in Račiška Pečina Cave, SW Slovenia
    Paleomagnetic and palaeontological research in Račiška pečina cave, SW Slovenia
    Pekárna Cave. Magdalenian stratigraphy, environment and termination of the loess formation in Moravian Karst
    Přírodní prostředí a osídlení krasu v pozdním paleolitu a mezolitu
    Sedimenty jeskyně Arnika v Českém krasu
    Updated record of the Pliocene mammalian assemblanges from the Czech and Slovak Republic
    Závislost mikrostruktury dentálního hydroxylapatitu na délce vývoje zubu
Other author
Monograph
   Palaeomagnetic research of fill of selected cave and karst sediments in Slovenia : progress report no. 8