Record details

Name
    Horák, Vladimír
Author of Article
    Jáchymovské hornictví a jáchymovské doly
    Mineralogické bohatství ložiska Jáchymov
    Po kom byly jáchymovské sekundární minerály nazvány
    Sběratelství a sběratelé nerostů na ložisku Jáchymov v Krušných horách od 16. století do současnosti
    Využití odpadů z těžby a úpravy uhlí v OKR pro výrobu stavebních hmot a v inženýrském stavitelství
    Who was who? - In names of secondary minerals discovered in Jáchymov (Joachimsthal)