Record details

Name
    Horáková, Milada
Author of Article
    Asociace minerálů ve šlichách některých eluviálních a deluviálních uloženin Českého masívu
    Co se nepsalo do závěrečných zpráv, aneb vzpomínka na nález diamantů v Čechách
    Geochemické a mineralogické zhodnocení scheelitové mineralizace u Hostákova
    K některým výskytům akumulací pyropu
    K otázce kvantifikace těžkých minerálů u různých typů vzorků
    Mikrosférule různých typů ve šlichových vzorcích
    Nekovové a kovové sférule ve šlichových vzorcích
    O historii šlichového střediska v Jihlavě a propagátorech šlichové prospekce v bývalém Československu
    Perovskit ze šlichových vzorků aluvií Českého středohoří
    Projevy průmyslové kontaminace zjištěné šlichovou prospekcí
    Předběžná zpráva o nálezu neogenních sedimentů v okolí Slatiny (okres Znojmo) (34-11 Znojmo, 24-33 Moravský Krumlov)
    Šlichová prospekce v oblasti severočeských vulkanitů
    Tabulky pro rychlé kvantitativní stanovení minerálů ve šlichových vzorcích a ve vzorcích z drcených hornin
    Výskyt nerostů alunit-crandallitové skupiny v liteňském souvrství Barrandienu
    Vzpomínka na první dva organizátory a propagátory šlichové prospekce na Slovensku a v českých zemích - Ing. Jána Slávika a RNDr. Ivana Tenčíka