Record details

Name
    Houzar, Stanislav
Author of Article
    50 let od vydání Burkartova díla "Moravské nerosty a jejich literatura"
    150 let od narození významného moravského mineraloga, prof. Dr. Františka Dvorského
    200 let vesuvianu a jeho naleziště na Moravě a ve Slezsku
    Ag-Pb-Zn rudní mineralizace u Jemnice na jihozápadní Moravě
    Akcesorický schreyerit ve vanaden bohatém grafitickém kvarcitu z Bítovánek (moldanubikum, západní Morava)
    Alkalicko-živcový syenit z Markvartic u Třebíče
    Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Rešic, západní Morava
    Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Řešic, západní Morava
    Almandinový kvarcit z Chotěbudic u Jemnice na západní Moravě
    Ametyst z Naloučan u Náměště nad Oslavou
    Amfiboly z tremolitových mramorů v Českém masivu
    Application of cathodoluminescence to the study of metamorphic textures in marbles from the eastern part of the Bohemian Massif
    As-mineralizace ze Sumrakova u Telče
    Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum
    Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum
    Barium-rich micas and manganoan sphalerite in sulphide-bearing dolomite marble from Rožná uranium deposit, Czech Republic: An example of Ba and Mn partitioning during regional metamorphism
    Boulangerit ze Štěpánovského rudního revíru, západní Morava (revize antimonitu)
    Bustamit z Pb-Zn skarnu v mramorech moldanubika z Meziříčka u Želetavy, západní Morava
    Calcite-andradite microclinite from Markvartice near Třebíč, Western Moravia
    Characterization of reaction textures in skarn near Rešice, Moldanubicum, Western Moravia
    Charakteristika fulguritu z Bedřichova u Liberce
    Charakteristika mramorů podél východního okraje Českého masivu
    Charakteristika mramorů u Jemnice na jihozápadní Moravě (33-21 Slavonice)
    Chemical composition of titanite from various calc-silikate rocks and associated pegmatites in the eastern part of the Moldanubicum, Western Moravia, Czechoslovakia
    Chlorem bohatý hydroxylellestadit ze Zastávky u Brna
    Chloritický hornblendit s olivínem a spinelem z Loukovic u Moravských Budějovic (moldanubikum, západní Morava)
    Chloritický hornblendit s olivínem a spinelem z Loukovic u Moravských Budějovic (moldanubikum, západní Morava).
    Chondrodit v mramorech v okolí Písku, jižní Čechy
    Chondroditový mramor a skarny od Štěpánovic u Třebíče
    Clintonite-bearing assemblages in chondrodite marbles from the contact aureole of the Třebíč Pluton, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb, Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1
    Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb,Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1
    Compositional variation in tourmaline from tourmalinite and quartz segregations at Pernštejn near Nedvědice (Svratka Unit, western Moravia, Czech Republic)
    Corundum-bearing pegmatite from Pokojovice near Třebíč, Czech Republic
    Cr-spinely v peridotitech od Drahonína a Hrubšic
    Cr-spinely v peridotitech od Drahonína a Hrubšic
    Crystalline Rock Clasts from the Visean Conglomerates - the Missing Link in the Evolution of the Moldanubian Zone?
    Distribuce tremolitových mramorů v Českém masivu
    Dolomite marbles at contact of the Moldanubikum and Moravicum in the area between Jasenice and Oslavany
    Dolování stříbra v Jemnici na Třebíčsku na lokalitě "U Havířských jam"
    Dolování zlata v širším okolí Hor u Předína na západní Moravě: dějiny výzkumů, historie dolování, topografie a archeologie lokalit a přehled geologických poměrů
    Dolování železných rud v okolí hradu Pernštejna na západní Moravě
    Entwicklung des Streufeldes und Verbreitung der Moldavite in Mähren
    Erratum to "Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb, Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1" [Mineral. Mag., vol. 72, no. 6 (2007), p. 1293-1305]
    Fluorine-enriched rocks on exocontact of the Třebíč durbachite massif: evidence from underlying chondrodite marbles
    Fluorine-rich clintonite in chondrodite marbles from the Moldanubian Zone, Czech Republic
    Fluorine-rich clintonite in chondrodite marbles from the Moldanubian Zone, Czech Republic.
    Gahnite-bearing marbles and their significance for regional classification of the eastern part of the Bohemian Massif
    Geikielit v dolomitických mramorech u Nové Vsi na západní Moravě
    Geological Distribution of Tremolite Marbles in the Bohemian Massif and CL-study of their Prograde Metamorphic Reactions in the Olešnice Group
    Geological setting of the moldavite-bearing sediments in western Moravia, Czechoslovakia
    Geologická pozice a minerální asociace proterozoických mramorů na jihovýchodním okraji Českého masívu
    Geologie písecké pegmatitové oblasti
    Grafit-tremolitová hornina z Bačkovic u Jemnice : 33-21 Slavonice
    Grafit-tremolitová hornina z Bačkovic u Jemnice
    Grafitické kvarcity s vanad obsahujícími minerály v moravském moldanubiku (24-32, Třebíč; 23-24, Polná)
    Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Graphite quartzite with vanadium-bearing tourmaline from Bítovánky near Želetava, western Moravia
    Graphite with inorganic isotopic signature from marble xenoliths in Třebíč (Moldanubicum)
    Historické dolování stříbrných rud v Komárovicích u Jihlavy, západní Morava.
    Historické dolování zlata na lokalitě Hory - Zákopy, západní Morava.
    Historické naleziště křemene-křišťálu ve vápencovém lomu v Nové Vsi u Třebíče
    Hrubšice - serpentinite weathering
    The HT/LP metamorphism of dolomite marbles; an indication of a heat source in the area of the Třebíč Massif
    The HT/LP metamorphism of dolomite marbles in the eastern part of the Moldanubicum; a manifestation of heat flow related to the Třebíč Durbachite Massif
    Hyalit z okolí Moravských Budějovic
    Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna " u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
    Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna" u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
    Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna" u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
    K historii dolování u Koroužného na západní Moravě
    K historii těžby grafitu na ložisku Velké Tresné
    K sedmdesátinám doc. ing. Dušana Němce
    K životnímu jubileu prof. RNDr. Milana Nováka, CSc.
    Kinoshitalite with a high magnesium content in sulphide-rich marbles from the Rožná uranium deposit, Western Moravia, Czech Republic
    Kinoshitalite with a high magnesium content in sulphide-rich marbles from the Rožná uranium deposit, Western Moravia, Czech Republic
    Klinohumit, typický minerál moldanubických mramorů
    Klinozoisit-epidot z trhlin mramorů, skarnů a amfibolitů jihozápadní Moravy
    Koktait - minerál poprvé popsaný z Moravy
    6. Konference o vltavínech v Západomoravském muzeu v Třebíči
    Křišťál a záhněda v pelosideritech rosicko-oslavanské pánve
    Kvarcitické ruly s wollastonitem ve východním okolí Jihlavy, moldanubikum, západní Morava
    Lithné turmalíny z lepidolitového pegmatitu v Sedlaticích u Telče (moldanubikum, Západní Morava)
    Locality No.2 - Nedvědice : Leucocratic orthogneiss, mica schist layers and fluorite-dominant layer with abundant tourmaline - Tourmaline minerals: schorl, dravite
    Locality No.5 - Pernštejn near Nedvědice : Metamorphosed tourmaline in mica schists - Tourmaline minerals: dravite, schorl
    Locality No.7 - Bítovánky near Třebíč : Graphite quartzite with minor V-bearing muscovite and accesory V-rich dravite - Tourmaline mineral: V-rich dravite, dravite
    Magnetitové zrudnění v pestré skupině moravského moldanubika u Čáslavic, jz. od Třebíče
    Manganem bohatý skarn z Meziříčka u Želetavy
    Marbles with carbonatite-like geochemical signature from variegated units of the Bohemian Massif, Czech Republic, and their geological significance
    Metasomatické reakční žíly v dolomitických mramorech moravského moldanubika
    Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava
    Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava
    Minerální asociace geikielit-baddeleyit v dolomitických mramorech moravského moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
    Minerální asociace leukokratních migmatitů na kontaktu třebíčského masivu v Třebíči-"U Kostelíčka"
    Minerální asociace na prohořelých odvalech Rosicko-oslavanského revíru, Česká republika
    Minerální asociace vesuvianu z karbonátových a vápenato-silikátových hornin na Moravě a ve Slezsku
    Mineralogie hadce u Mohelna
    Mineralogie zlata z aluviálních sedimentů malých vodních toků mezi Želetavou a Opatovem na západní Moravě
    Mineralogy and petrogenesis of a Ba-Ti-Zr-rich peralkaline dyke from Šebkovice (Czech Republic): Recognition of the most lamproitic Variscan intrusion
    Minerály nedvědických mramorů
    Minerály skarnu v Rešicích na západní Moravě
    Minerály v grafitických horninách západní Moravy
    Minerály z hořících hald v Zastávce u Brna a Oslavanech - přehled současného stavu výzkumu
    Moldanubian marbles and regional subdivisions of the Moldanubicum
    Moldavite from Konice near Znojmo
    Moldavites: a review
    Monazit z pegmatitů u Dolních Borů - historie a současnost
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv. Exkurze České geologické společnosti 22. října 2005
    Moravské vltavíny
    Mramor s obsahem REE z Horních Dunajovic v lukovské jednotce moravika, západní Morava
    Mramory na jihovýchodním okraji Českého masivu : přehled výzkumů
    Mramory západní části strážeckého moldanubika mezi Polnou a Chotěboří
    Muskovit-plagioklasové polohy v dolomitickém mramoru u Prosetína, olešnická jednotka, moravikum - ložní intruze aplitů nebo metaevapority?
    Nález lamproitu v Řípově u Třebíče, moldanubikum.
    Nález nového lithného pegmatitu z Hrotovic na západní Moravě
    Naleziště chondroditu v mramorech v Sokolí u Třebíče
    Naleziště moravských vltavínů
    Naleziště prehnitu a zeolitů pod Templštejnem u Jamolic
    Nature and Provenance of Exotic Rock Types from Lower Carboniferous Conglomerates (Eastern Bohemian Massif)
    Nedvědice I
    Nordenskiöldin CaSnB2O6 z Kozlova u Nedvědice, nový vzácný akcesorický minerál pro nedvědické mramory
    Nordenskiöldin CaSnB2O6 z Kozlova u Nedvědice, nový vzácný akcesorický minerál pro nedvědické mramory
    Nové nálezy v pegmatitech na Třebíčsku v posledních letech
    Nové výsledky ve výzkumu skarnů Českého masivu
    Nový lepidolitový pegmatit od Sedlatic u Želetavy, západní Morava
    Nový lithný pegmatit z Kracovic u Třebíče
    Nový lithný pegmatit ze Zárubic u Třebíče
    O minerálech berylia ve skarnech
    O některých méně známých nalezištích opálů na západní Moravě
    Pádové pole moravských vltavínů a jeho vývoj
    Pb-Zn mineralizace u Horních Louček na Tišnovsku
    Pegmatit s korundem z Pokojovic u Okříšek
    Pokojovice u Třebíče - klasická lokalita korundu na Moravě
    Pokus o rekonstrukci geologické historie vltavínonosných sedimentů na Moravě
    Potassium-bearing, fluorine-rich tourmaline from metamorphosed fluorite layer in leucocratic orthogneiss at Nedvědice, Svratka Unit, western Moravia
    Primární zlatonosná mineralizace v okolí Hor u Předína, západní Morava
    Prof. Dr. František Dvorský 1846-1917
    Prof. Dr. Jaromír Koutek (1902-1983) a jeho vztah k mineralogii
    Přehled mineralogie, ložiskových poměrů a historie štěpánovského rudního revíru na západní Moravě
    Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum
    Přehled mineralogie, petrografie a historie klasické lokality lepidolitového pegmatitu v Rožné u Bystřice nad Pernštejnem, západní Morava
    Přehled minerálů amfibolitového lomu v Mirošově (západní Morava)
    Přehled minerálů z grafitických hornin na západní Moravě
    Přehled nových minerálů nalezených na Moravě a ve Slezsku v letech 1985-2009
    Přehled skarnů moravské části moldanubika
    Přehled vltavínonosných klastických sedimentů na Moravě
    Příspěvek k petrografii reakčních vápenatých skarnů v Sokolí na třebíčsku
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. I., Grafitický kvarcit s vanadovým muskovitem
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. II., Kalcitické mramory
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: VI. - skarnoid
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. VI., Skarnoid
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: VI. Skarnoid
    Puklinová mineralizace skarnu u Litovan, západní Morava
    Původ fluid primární zlatonosné mineralizace v Horách u Předína (západní Morava).
    Pyromorfit z jihlavského rudního revíru
    Recentní výkvěty Fe sulfátů na odvalech po těžbě polymetalických rud v Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Reliktní minerály v některých opálech Třebíčska a jejich genetický význam
    Růžový klinozoisit z Třebenic u Třebíče
    Ryzí stříbro z Borovce (Štěpánovský rudní revír)
    Ryzí stříbro z Helenína (jihlavský rudní revír)
    Sbírka a expozice moravských vltavínů v Západomoravském muzeu v Třebíči
    Sbírka vltavínů a tektitů v Západomoravském muzeu v Třebíči
    Scheelit ze skarnů u Slavic a Hostákova na Třebíčsku
    Segnitit ze Štěpánova nad Svratkou, západní Morava
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky "Třebíč 2000" - průvodce po exkurzních lokalitách
    Slezské, moravské a české hesonity
    Sn-mineralizace skarnoidů v nedvědických mramorech (svratecké krystalinikum, západní Morava)
    Spinel z Číhalína a Nové Vsi u Třebíče, západní Morava
    "Spodumen" z Číchova - nekonečný příběh omylu
    Staré dolování a pyritové zrudnění na Jonášově kopci nedaleko Lhoty u Olešnice
    Topografie historického dolování a rudní mineralizace v oblasti Bílého potoka, západní Morava.
    Tourmaline as a petrogenetic indicator of magmatic, metamorphic and hydrothermal processes in the Bohemian Massif
    Tourmalinites in the metamorphic complex of the Svratka Unit (Bohemian Massif): a study of compositional growth of tourmaline and genetic relations
    Tourmalinites in the metamorphic complex of the Svratka Unit (Bohemian Massif): a study of compositional growth of tourmaline and genetic relations
    Tremolit a další amfiboly v mramorech olešnické skupiny svratecké klenby moravika
    Třebíč-Vídeňský rybník, klasická lokalita moravských vltavínů
    Třebíčští sběratelé a jejich minerály
    Turmalín jako petrogenetický indikátor magmatických metamorfních a hydrotermálních pochodů v Českém masivu
    Turmalín-skapolitové polohy v mramorech olešnické skupiny moravika: Metaevapority nebo ložní intruze oligoklasitů?
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
    Turmalinity jižní části svratekého krystalinika
    Turmalíny z metamorfovaných karbonátových hornin (záp. Moravy)
    Two stage evolution of niobian titanite from hedenbergite vein skarn at Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Unusual mineralization with niobian titanite and Bi-tellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Unusual mineralization with niobian titanite and Bi-tellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Vanadium-rich tourmaline from graphitic rocks at Bítovánky, Czech Republic; compositional variation, crystal structure
    Vanadium-rich tourmaline from graphitic rocks at Bítovánky, Czech Republic; compositional variation, crystal structure.
    Vanadový turmalín z Bítovánek u Želetavy
    Vanadový wavelit a variscit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě
    Vanadový wavellit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě
    Variation in chemical composition of V-bearing muscovite during metamorphic evolution of graphitic quartzites in the Moravian Moldanubicum
    Vesuvian bohatý titanem ze skarnoidů z Nedvědice na západní Moravě
    Vltavín z Moravských Bránic
    Vltavínonosné sedimenty v okolí Lukova u Moravských Budějovic, západní Morava
    Vltavíny a tektity - jejich naleziště a vznik
    Výskyt malayaitu ve skarnoidech u Nedvědice na západní Moravě
    Výskyt mineralogicky pozoruhodného lamproitu v třebíčském plutonu ve Stříteži u Třebíče.
    Výskyt mramorů nedvědického typu na Klucanině u Tišnova : 24-32 Brno
    Výskyt mramorů, skarnů a pestrých reziduí s opály v Třebíči-Borovině
    Výskyt spinelidů na Moravě a ve Slezsku
    Výskyt wollastonitu ve skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy (Česká republika)
    Výskyty zlata u Želetavy na jihozápadní Moravě
    Výskyty zlata v širším okolí Želetavy na jihozápadní Moravě
    Významné jubileum mineraloga, profesora RNDr. Josefa Staňka, CSc.
    Vzpomínka na Františka Peštála (1903-1977)
    Wolframit ve šlichových vzorcích lokality Trucbába - Valcha, moldanubikum.
    Wollastonit obsahující horniny ve východní části moldanubika a jejich význam pro diskusi regionální metamorfózy této oblasti
    Wollastonit v mramorech z Nedvědice na západní Moravě
    Za minerály do italského Val Malenca
    Zajímavý vltavín z Krochot u Kožichovic
    Zemřel Doc. Ing. Dušan Němec
    Zemřel doc. Ing. Dušan Němec
    Zemřel Doc. Ing. Dušan Němec
    Zemřel František Peštál, významný sběratel minerálů v Třebíči
    Zemřel mineralog RNDr. Tomáš Kruťa, CSc.
    Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech v okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
    Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
    Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
    Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
    Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
    Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
    Zlato a těžké minerály v aluviálních sedimentech mezi Opatovem a Želetavou na západní Moravě
    Zpráva o výzkumu Sn-bohaté minerální asociace s As-vesuvianem v nedvědickém mramoru u Kozlova na západní Moravě, svratecké krystalinikum
    Zpráva o výzkumu šperků na Krochotách u Kožichovic
    Zpráva o výzkumu tremolitových mramorů u Kuroslep na západní Moravě (olešnická skupina, moravikum) (24-33 Moravský Krumlov)
    Žíly turmalinitů v moldanubiku západní Moravy v okolí Třebíče