Record details

Name
    Hrádek, Mojmír
Author of Monograph
    Czechia and Slovakia. Geomorphological Hazards of Europe.. Geomorphological Hazards of Europe.
    Dačice
    Dolní Kounice
    Dubňany
    Geografické podklady pro zpracování plánu péče o Chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy. Geografické podklady pro zpracování plánu péče o CHKO Žďárské vrchy.
    Geografie malých měst 2003
    Geografie malých měst 2005
    Geografie malých moravských měst I
    Historický vývoj anastomózního říčního systému jako hlavního fenoménu ochrany CHKO Litovelské Pomoraví
    Holešov
    Klimkovice
    Krajina, lidé a povodně v povodí řeky Moravy
    Man-induced transformation of braided river patterns in the mining industrial region of Ostrava(Czechia)
    Monitoring změn krajiny v okolí Rožné v důsledku těžby a úpravy uranových rud
    Natural hazards in the Czech Republic
    Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska
    Stabilní poměry nosných systémů mostních a tunelových staveb ve stresových polích zón gravitačního rozvolnění
    Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí
    Studium a modelování antropogenního ovlivnění říční sítě NPR - Vrapač
    Systémová analýza provozu energetické soustavy Dukovany - Dalešice a impaktů do okolní krajiny
    Turistický lexikon A-Z. Čechy, Morava, Slezsko
    Zones of gravitational loosening on the convergent margin of the Bohemian Massif
Author of Article
    Aeolian ridges in the piedmont of the Bile Karpaty mountains as a response of man induced changes in the landscape
    Biomonitoring krajiny ovlivněné těžbou a úpravou uranových rud v okolí rožné na českomoravské vrchovině
    Changes in the channels and floodplain of Sudetic rivers in the Morava River Basin after flood in July 1997
    Dendrochronological records of the floodplain morphology transformation of Desná river valley in the last 150 years, The Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic
    Destructional landforms arisen from extreme events in the Desná River valley and their vegetation
    Dust Storms in Moravia and Silesia
    Dust Storms on the Bile Karpaty Mountains Piedmont, Moravia: Historical Analysis and Preliminary Study
    Dust stroms in Moravia and Silesia
    Effects of active tectonics on fluvial system of the Upper Morava Basin development
    Extreme events in the Dudetes Mountains - Their long-term geomorphic impact and possible controlling factors
    Extreme events in the Sudetes Mountains. Their long-term geomorphic impact and possible controlling factors
    Floods and human impacts to braided river patterns in the Western Carpathian Foothill
    Floods and other natural hazards in regional and investment planning of small towns
    Geografický obraz, Geomorfologické a půdní poměry
    Geography of small Moravian towns: Case study Bučovice
    Geologické a geomorfologické podmínky zaniklé vsi, Odezva přírodního prostředí v okolí Bystřece na odlesnění krajiny
    Geomorfologická účinnost zimních povodní na řece Jihlavě
    Geomorfologické a půdní poměry
    Geomorfologické aspekty ukládání odpadů
    Geomorfologické poměry Boskovicka.
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 na území severní Moravy a Slezska
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 na území severní Moravy a Slezska
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 v nivách a korytech toků povodí Odry a Moravy
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 v nivách a korytech toků povodí Odry a Moravy na Moravě
    Geomorfologický pohled na nivu Bečvy po povodni 1997
    Geomorfologický výzkum ramen řeky Moravy v NPR Vrapač a okolí
    Geomorfologický výzkum ramen řeky Moravy v NPR Vrapač a okolí
    Geomorfologie
    Geomorfologie Tišnovska
    Geomorphic research on the present-day processes and landforms in the Western Carpathians in the Czech Republic
    Geomorphologic research on the present-day processes and landforms in the western Carpathians in the Czech Republic
    Geomorphological aspects of the flood of July 1997 in the Moravia and Oder basins in Moravia, Czech Republic
    The geomorphological map of Brno surroundings
    Geomorphological research on the present-day processes and landforms in the western Carpathians in the Czech republic
    Gravitační proudové skluzy a suťové laviny v miocénu okolí Moravských a Nových Bránic (24-34, Ivančice)
    Historical floods in central Europe and their documentation by means of floodmarks and other epigraphical monuments
    Historické zimní povodně na řece Jihlavě a jejich geomorfologická účinnost
    Impacts of uranium mining and milling on the landscape in the surrounding of Rožná (Czech Republic)
    Introduction into the Project "Stability Relations of Supporting Systems of Bridges and Tunnels in Stress Fields of Zones of Gravitational Spreading"
    Investigation into the Causes of the Origin of the Flash Floods in the Czech Republic
    Investigation into the causes of the origin of the flash floods in the Czech Republic
    Investigation into the Causes of the Origin of the Flash Floods in the Czech Republic
    K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví
    K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví
    Katastrofální zimní povodeň v českých zemích a střední Evropě v roce 1862 (k jejímu 150. výročí)
    Konfrontace morfotektonické a strukturně-tektonické analýzy křehkého porušení brněnského masívu v širším okolí Ivančic
    Main features of morphotectonic development of a platform in the period between tectogeneses exemplified by the south eastern margin of the Bohemian Massif
    Malé město v zázemí Ostravské aglomerace:případová studie Brušperk
    Man-induced transformation of braided river patterns in the mining industrial region of Ostrava (Czechia)
    Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masivu
    Miocen a morfotektonika údolí Jihlavy
    Morfotektonika epikratonního křídla kolizních předhlubní na příkladu jihovýchodního okraje Českého masivu
    Morfotektonika epikratonního křídla kolizních předhlubní na příkladu jihovýchodního okraje Českého masívu
    Náhlá ohrožení geomorfologickými katastrofami v České republice
    Náhlá ohrožení geomorfologickými katastrofami v České republice
    Natural hazards in the Czech and Slovak Republic
    Natural Hazards in the Czech and Slovak Republics
    Návrh některých českých termínů z povodňové geomorfologie
    Obraz neživé přírody
    Origin of dunes in the Bile Karpaty mts. piedmont in the area of Uherský Brod - Czechia
    Origin of dust dunes in the Bílé karpaty mts. piedmont in the area of Uherský Brod
    Origin of valleys at the eastern margin of the Bohemian massif and their natural hazards
    Oválné hrásťové morfostruktury ve svratecké klenbě moravika na Tišnovsku (24-32 Brno, 24-14 Boskovice)
    Oválné hrásťové morfostruktury ve Svratecké klenbě Moravika na Tišnovsku
    Poloha, Významné rysy morfologie povrchu Vohančic.
    Povrch
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14.stol
    Příklady materiálních památek historických povodní středoevropského prostoru
    Přímé a nepřímé antropogenní transformace reliéfu vyvolanévýstavbou a provozem objektů energetické soustavy Dukovany-Dalešice
    Skryje - zeměpisný obraz obce
    Soliflukční (geliflukční) proudy na lokalitě přírodní památky "Dobrá studně" (Ochoz u Tišnova) (24-14 Boskovice)
    Soliflunkční (geliflokční) proudy na lokalitě přírodní památky "Dobrá studně" )Ochoz u Tišnova)
    Současné geomorfologické výzkumy v CHKO Žďárské vrchy
    The stability relations of supporting systems of bridges and tunnels in stress fields of gravitational loosening zones on the example of the Ivančice viaduct, south Moravia
    Structural Control and Human Impacts on the Opava River Fluvial System, Czech Republic
    Strukturní ovlivnění údolí střední Svratky
    Tektonické a gravitační tvary v údolí Jihlavy na jihovýchodním okraji Českého masívu (24-34, Ivančice)
    Transformace údolní nivy za zimní povodně v dubnu 2006 n řece Jihlavě u Ivančic.
    Two important geomorphological conferences in Europe in 1996-1997
    Typy reliéfu Ostravska
    Údolí řeky Desné - nejhlubší údolí Hrubého Jeseníku
    Úloha geomorfologie při řešení projektu: stabilitní poměry nosných systémů mostních a tunelových staveb ve stressových polích zón gravitačního rozvolnění
    Valleys of the eastern margin of the Bohemian massif briefoutline of their origin, age and natural hazards
    Vltavíny v geomorfologickém vývoji jihovýchodní části Českého masivu
    Vltavíny v geomorfologickém vývoji jihovýchodníc části Českého masívu
    Využití geomorfologických poznatků v seismologii
    Výzkum zón gravitačního rozvolnění na konvergentním jihovýchodním okraji Českého masivu
    Význam seismických měření při výzkumu příčin porušení stability Ivančického viaduktu v údolí Jihlava
    Wpływ działalności człowieka na rzeźbę den dolinnych na górnych Morawach i w dorzeczu Odry w ujęciu historycznym
    Zánik středověkých vsí historickými povodněmi na území Moravy: klimatické změny nebo lidské zásahy
    Zapis aktiwności splywów gruzowych na podstawie analyzy przyrostów rocznych drzew (Sudety Wschodnie)
    Záznam paleopovodní u Mohelnice na střední Moravě před počátkem tvorby nivních hlín
    Zeměpisný obraz krajiny Chudobína
    Zeměpisný obraz městyse Doubravník a jeho okolí
    Zmiany v rzezbie den dolinnych i koryt rzecznych v sudeckiej czesci dorzecza Moravy po powodzi w lipcu 1997
    Zvonovité formy zvětrávání v žulových pahorkatinách ČR
    Životní jubileum RNDr. Tadeáše Czudka, DrSC
Other author
Role
   Původce
Article
   Introduction into the Project "Stability Relations of Supporting Systems of Bridges and Tunnels in Stress Fields of Zones of Gravitational Spreading"