Record details

Name
    Hrádek, Mojmír, 1938-
Author of Article
    The 90th birthday anniversary of dr. Jaroslav Linhart
    Debris flow events reconstruction on tree-ring analyses (a case study from the Eastern Sudetes Mts)
    Dendrochronological records of the floodplain morphology transformation of Desná River Valley in the last 150 years, the Hrubý Jeseník Mts. (Czech Republic)
    Destructional landforms arised from extreme events in the Desná River valley and their vegetation
    Effects of active tectonics on fluvial system of the upper Morava basin development
    Exfoliační tvary v granulitové rule na katastru Nové vsi u Oslavan
    The geomorphological map of Brno surroundings
    Ing. Rostislav Švehlík šedesátníkem
    Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu
    Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu
    Metamorfóza údolních niv po povodni v červenci 1997 na horní Moravě
    Miocén a morfotektonika údolí Jihlavy
    Návrh některých českých termínů z povodňové geomorfologie
    Některé významné tektonické linie v reliéfu fundamentu Českého masívu a jejich geomorfologické projevy
    Počáteční úseky údolí, některé jejicj typy a transformace (na vybraných příkladech z Českomoravské vrchoviny)
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. stol.
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. století
    Reliéf brněnské aglomerace a jeho potenciál ve světle geomorfologického vývoje
    The stability relations of supporting systems of bridges and tunnels in stress fields of gravitational loosening zones (on the example of the Ivančice viaduct, south Moravia)
    Strukturně geomorfologické postavení reliéfu okolí Brna v kontextu vývoje jihovýchodního okraje Českého masívu
    Systémová analýza provozu energetické soustavy Dukovany-Dalešice a impaktů do okolní krajiny
    Two important geomorphological conferences in Europe in 1996-1997
    Typologie svahových a údolních geosystémů v horských a vrchovinových oblastech : II. Československo-polský seminář, Brno - říjen 1980
    Vliv neotektonické aktivity moravské zlomové zóny na vývoj údolní sítě na středním toku Svratky
    Význam reliéfu v příodním systému Svratecké hornatiny
    Vztah miocenních sedimentů ke kerné tektonice okraje Českého masívu
    Zapis aktywności spływów gruzowych na podstawie analizy przyrostów rocznych drzew (Sudety Wschodnie)
    Životní jubileum RNDr. Tadeáše Czudka, DrSc.