Record details

Name
    Hrabal, Jaroslav
Author of Article
    Horniny vrtů K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika
    Microfossils from the graphite phyllites of the NE Bohemian Crystalline Complex
    Morphology and Reflectance of Organic Matter in Greenschist Metamorphosed Železný Brod Unit, Lugicum, Czechoslovakia
    Nález radiolarie řádu Sphaerellaria ve vrtu K-2/St (železnobrodské krystalinikum)
    Studium odraznosti dispergovaných organických látek ve vybraných vzorcích jílovitých břidlic Barrandienu
    A Study of Reflectance of Dispersed Organic Matter in Selected Samples of Clay Shales from Barrandian Region