Record details

Name
    Hrazdil, Vladimír
Author of Article
    Charakteristika fulguritu z Bedřichova u Liberce
    Dolování železných rud v okolí hradu Pernštejna na západní Moravě
    Historické dolování stříbrných rud v Komárovicích u Jihlavy, západní Morava.
    Kasiterit z Kovářové
    Krystalované křemeny a krystalové otisky u Hostákova
    Křišťálová industrie z okolí Ostrova nad Oslavou
    Málo známé hydrotermální křemenné žíly na jihozápadní Moravě
    Minerální asociace alpských žil od Templštejna u Jamolic, západní Morava
    Minerální asociace s berthieritem v polymetalickém zrudnění u Jitkova nedaleko České Bělé (havlíčkobrodský rudní revír), moldanubikum.
    Mineralogické nálezy v okolí Hranic na Moravě
    Minerály Štramberka a jeho okolí
    Monazit z pegmatitů u Dolních Borů - historie a současnost
    Nález fulguritu z Bedřichova u Liberce
    Nález nového lithného pegmatitu z Hrotovic na západní Moravě
    Nordenskiöldin CaSnB2O6 z Kozlova u Nedvědice, nový vzácný akcesorický minerál pro nedvědické mramory
    Nordenskiöldin CaSnB2O6 z Kozlova u Nedvědice, nový vzácný akcesorický minerál pro nedvědické mramory
    Pb-Zn mineralizace u Horních Louček na Tišnovsku
    Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum
    Přehled minerálů skarnového lomu v Líšné u Nového Města na Moravě
    Přehled nových minerálů nalezených na Moravě a ve Slezsku v letech 1985-2009
    Pyromorfit z jihlavského rudního revíru
    Recentní výkvěty Fe sulfátů na odvalech po těžbě polymetalických rud v Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Rudní lokality na Českomoravské vrchovině s nálezy hornických nástrojů
    Ryzí stříbro z Borovce (Štěpánovský rudní revír)
    Skorodit FeAsO4.2H2O z Jezdovic u Třeště
    Skorodit FeAsO4.2H2O z Jezdovic u Třeště
    Skoryl-dravit z pegmatitů strážeckého moldanubika
    Sn-mineralizace skarnoidů v nedvědických mramorech (svratecké krystalinikum, západní Morava)
    Topografie historického dolování a rudní mineralizace v oblasti Bílého potoka, západní Morava.
    Turmalín - drahý kámen přitahující popel
    Velké krystaly záhněd ze sbírek mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského muzea
    Vltavínonosné sedimenty v okolí Lukova u Moravských Budějovic, západní Morava
    Výskyt a historie výzkumů huntitu na Moravě
    Výskyt malayaitu ve skarnoidech u Nedvědice na západní Moravě
    Výskyt spinelidů na Moravě a ve Slezsku
    Za minerály do italského Val Malenca
    Záhadné lokality ryzí mědi u Tišnova
    Zpráva o výzkumu Sn-bohaté minerální asociace s As-vesuvianem v nedvědickém mramoru u Kozlova na západní Moravě, svratecké krystalinikum