Record details

Name
    Hrnčár, Anton
Author of Article
    Karbonatické fylity v Kamenistej doline: veporikum
    Scheelit a jeho vzťah k horninovým komplexom kryštalinika malých Karpát
    Surovinová základňa kameňa v neovulkanitech stredného Slovenska a Cerovej vrchoviny