Record details

Name
    Hroch, Tomáš
Author of Monograph
    Evaluación de las condiciones geomorfológicas e hidrogeológicas de las Cuencas bajas del Río Piura y Río Chira para mitigar factores ambientales que restringen el desarrollo social y económico de las regiones
    Geomorfologická mapa - poušť Sečura
    Mapa de condiciones ingeniero - geológicas (Chira Bajo)
    Mapa de condiciones ingeniero - geológicas (Piura Bajo)
    Mapa de riesgos naturales (Chira Bajo)
    Mapa de riesgos naturales (Piura Bajo)
    Mapa exodynamických jevů, list 03-324, Turnov
    Mapa exodynamických jevů, list 03-431, Lomnice nad Popelkou
    Mapa Geomorfológico de Desierto Sechura
    Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů středního toku Labe a jeho přítoků
    Rekonstrukce sedimentárních procesů a prostředí v třenickém souvrství a distribuce bentických společenstev (spodní ordovik, západní část pražské pánve)
    Set of Geoscience maps of Ethiopia at scale 1:50,000: Sub-sheet 0738-C4 Hawasa with Explanation booklet
    Vyhodnocení povodně v červnu 2013 - Vyhodnocení sesuvů a svahových nestabilit
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 12-313 Kaznějov
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 13-141 Nymburk
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-324 Turnov
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-431 Lomnice nad Popelkou
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-113 Sojovice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 23-413 Hodice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 13-132 Lysá nad Labem
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-324 Turnov
    Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-431 list Lomnice nad Popelkou
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČR 1: 25 000 list Lomnice nad Popelkou 03-431
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list Hudlice 12-322
    Výzkum a průzkum geomorfologických a hydrogeologických podmínek v povodí řeky Piura ke snížení environmentálních faktorů omezujících sociální a ekonomický rozvoj regionu
    Základní geologická mapa 1 : 25 000, geologická mapa 23-314 Deštná
    Základní geologická mapa 1:25 000, list 03-324 Turnov
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 03-342 Rovensko pod Troskami
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-342 Rovensko pod Troskami -mapa exodynamických jevů
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-342 Rovensko pod Troskami
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 13 - 141 Nymburk
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000, 03-324 Turnov
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 03-431 Lomnice nad Popelkou
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 03-324 Turnov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 12-322 Hudlice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 12-322 Hudlice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora
    Základní geologická mapa České republiky 1:25000, 12-313 Kaznějov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25000, list 13-132 Lysá nad Labem
    Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 list Lomnice nad Popelkou 03-431
    Základní geologická mapa ČR 1:25.000, list 23-413 Hodice
Author of Article
    Detection of changes in the Chira and Piura lower - catchment's areas, Sechura desert - Peru, based on spatial and spectral analyses of multitemporal Earth observation data
    DETECTION OF ENSO-INDUCED CHANGES BASED ON ANALYSES OF MULTITEMPORAL EARTH OBSERVATION DATA: A STUDY FROM NW PERU
    Exogenní procesy ohrožující oblast středního a dolního toku řek Piura a Chira (region Piura, severní Peru)
    GEOMORFOLOGICKÝ VÝVOJ FLUVIÁLNÍHO VĚJÍŘE ŘEKY PIURY, REGION PIURA, SEVERNÍ PERU
    Geomorfologický záznam exogenních procesů v oblasti Sechurské pouště (region Piura, sz. Peru)
    GEOMORPHOLOGICAL EVOLUTION OF THE PIURA RIVER FLUVIAL FAN, NORTHERN PERU, PRELIMINARY STUDY
    Horniny a geologický vývoj na území geoparku Vysočina
    Plastické deformace sedimentů v zářezu dálnice D8 u obce Bílinky, západně od Lovosic, České Středohoří
    Produkty mělkomořského vulkanismu dokumentované v lomu Zaječov (Barrandien, svrchní kambrium-spodní ordovik)
    Sedimentary processes and environment in the Třenice Formation (Ordovician, Prague Basin, Bohemian Massif)
    Sedimentary record of subaerial volcanic activity in the basal Ordovician shoal-marine deposits: the Trenice Formation of the Prague Basin, Bohemian Massif, Czech Republic
    Sedimentary record of subaerial volcanic activity in the basal Ordovician shoal-marine deposits: the Třenice Formation of the Prague Basin, Bohemian Massif, Czech Republic
    Spodnoordovický vulkanismus strašického/komárovského komplexu a silurský vulkanismus svatojánského vulkanického centra, Barrandien
    Zpráva o předběžné geologické dokumentaci dočasných odkryvů stavby metra linky A v Praze na Červeném vrchu (Vokovice)