Record details

Name
    Hubatka, F.
Author of Monograph
    SLICE Seismic lithospheric investigation of Central Europe. Závěrečná zpráva za projekt č. VaV/630/3/02
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 34-223 Hodonín
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000, list 25-314 Otrokovice
    Základní geologická mapa ČR, vysvětlující text mapy 1:25.000 list Kyjov 34-221
    Základní geologická mapa ČR, vysvětlující text mapy 1:25.000 list Vracov 34-222
Author of Article
    Application of geophysical methods in geomorphological research in the middle part of the Svratka River Valley NW from Brno (Czech Republic)
    Definition of delta body in the northern closure ot the Vienna Basin (Sarmatian, Czech Republic)
    Geodynamic model of the contact aera of the Bohemian Massif and Western Carpathians
    Geological mappping and structural picture of the Vienna Basin in the map sheet 34-223 Hodonín (Czech Republic)
    Geological setting and geodynamics in western Bohemia based on gravity survey
    Geomorfologické aspekty vývoje reliéfu údolí střední Svratky
    Geomorphic development of the middle part of the Svratka River Valley
    Geomorphic evolution of the Svratka river valley, NW of Brno (South Moravia, Czech Republic)
    Geophysical and Geological Model of the Contact Area of the Bohemian Massif and Carpathian Flysh Belt
    Geophysical and Geological Model of the Contact Area of the Bohemian Massif and Carpathian Flysh Belt
    Geophysical research at the Obora lokality (NW from Brno) and its aplication to the knowledge of the Svratka River development between the Veverská Bítýška and Brno.
    Hercynian and Alpine brittle deformation of the Bruno-Vistulicum and its sedimentary cover units in the footwall of the Outer Western Carpathians (E part of the Czech republic)
    Propast Macocha - geofyzikální průzkum k potvrzení nebo vyvrácení původu zřícením stropu
    Průzkum vybraných sesuvů po povodni v roce 1997 na příkladu okresu Vsetín
    Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí
    Rozšíření poznatků o geomorfologickém vývoji lokality Obora v údolí Svratky sz. od Brna při použití vertikálního geoelektrického sondování.
    Sesuv Dušná - výsledky průzkumu a návrh sanace
    Shallow Reflection Seismic Prospecting of the Kurovice Klippe (Magura Flysh) and its structural interpretation
    Slope movements in the flysch Carpathians of eastern Czech Republic triggered by extreme rainfalls
    Slope movements in the Flysch Carpathians of Eastern Czech Republic triggered by extreme rainfalls in 1977: a case study
    Slope movements in the Flysch Carpathians of Eastern Czech Republic, triggered by extreme rainfalls in 1997: a case study
    Slope movements in the Flysch Carpathians of eastern Czech republic triggered by extreme rainfalls in 1997 (an example from Vsetin district)
    Slope movements in the Flysch Carpathians of eastern Czech Republic triggered by extreme rainfals in 1997: a case study
    Slope Movements in the Flysch Carpathians of Eastern Moravia Triggered by Extreme Rainfalls in 1997 (an Example from the Vsetín District)
    Some examples of deep seated landslides in the Flysch Belt of the Western Carpathians
    Some examples of deep-seated landslides in the Flysch belt of the Western Carpathians
    Stability Complex Deterioration of a Rock Arch - Case History of the Pravčická brána
    State, Results and Intention of Geophysical Survey of the Locality Ledove sluje (Ice Caves) in Podyji National Park, Czech Republic
    Structure and dynamic of deep-seated slope failures in the Magura Flysch Nappe, outer Western Carpathians (Czech Republic)
    Structure and Dynamics of Deep-Seated Slope Failures in the Magura Flysch Nappe, Outer Western Carpathians (Czech Republic)
    Structure of the West Carpathians Flysch Belt and its Fundament
    Two-dimensional model of subsidence and thermal maturation in the West Carpathian fold and thrust belt and foreland, Czech Republic