Record details

Name
    Hubatka, František
Author of Monograph
    Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR, podprogram ISPROFIN č. 215124-1, Přehled provedených prací, celkem 160 mapových a 15 textových příloh
    Geologicko-geofyzikální model zemské kůry podél profilu 9HR/93,94
    Geologicko-geofyzikální model zemské kůry v místě křížení profilů 8HR/85 a CEL 10
    Geologicko-geofyzikální model zemské kůry v místě křížení profilů KII a CEL 10
    Geomorphic evolution of the Svratka River Valley, NW of Brno (South Moravia, Czech Republic). In: Kovács, J., Varga, G. Kovács I. P. eds: Carpatho-Balkan-Dinaric conference on geomorphology. Book of abstracts.
    Gravimetrické podklady pro analýzu seismického profilu 220/79 z prostoru Rožnov pod Radhoštěm - Frenštát pod Radhoštěm
    Monitoring geodynamických jevů v sv. části Beskyd. Závěrečná zpráva
    Příspěvek k sestavení rychlostního modelu západních Čech s využitím sumačních rychlostí podél seismického profilu 9HR/91,93
    SLICE Seismic Lithospheric Investigation of Central Europe
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 25-314 Otrokovice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-322 Blansko
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 34-223 Hodonín
    Zdůvodnění vrtu, projekt geologických prací, projekt geofyzikálních prací - balenologický vrt Teplice nad Bečvou (předpokládaná hloubka 1500 m)
Author of Article
    2 - Svahové deformace na kře Maleníku
    7 - Svahová deformace Salašisska v Nedašově
    Alpine deformation of the eastern part of the Bohemian Massif
    Alpínské deformace krystalinika a paleozoika na styku Českého masivu a Západních Karpat
    Babí lom
    Balanced Crustal Density Model along Geotraverse 9HR in Western Bohemia
    Brunovistulian Terrane - Synthesis of Morphostructural Analysis and Geophysical Data (Moravo-Silesian Area, Czech Republic)
    Caves connected with gravitational spreadind of the elevated mountain ridges in the Moravian-Silesian Beskids (Czech Republic)
    Contribution to the Structure of the Crystalline Basement in Eastern Moravia based on Geomagnetic and Seismic Data
    Definition of delta Body in Northern Closure of the Vienna Basin (Sarmatian, Czech Republic)
    Diskuze nad výsledky 3D georadarového měření na kře Maleníku (Helfštýn a okolí)
    Fosilní pobřežní valy na břehu sarmatského jezera : 34-21 Hustopeče
    Fosilní pobřežní valy na břehu sarmatského jezera
    Fosilní pobřežní valy na břehu sarmatského jezera
    Fosilní sesuvy v neogenních mořských jílech na severu brněnské aglomerace - podceněný aspekt pro založení obytných staveb
    Geodynamic model of the contact area of the contact area of the Bohemian Massif and West Carpathians
    Geofyzikální výzkum v lokalitě Obora (SZ od Brna) a jeho aplikace na poznatky vývoje řeky Svratky mezi Veverskou Bítýškou a Brnem
    Geological structure of the West Carpathian Flysch Belt and its relation to the Eastern Alps
    Geomorphic development of the middle part of the Svratka river valley
    Geophysical and Geological Model of the Contact Area of the Bohemian Massif and Carpathian Flysh Belt
    Geophysical field pattern in the West Bohemian geodynamic active area
    Geophysical field pattern in the West Bohemian geodynamic active area
    Georadar - výhody a úskalí metody
    Gravitational spreading of the elevated mountain ridges in the Moravian-Silesian Beskids
    Gravitational spreading of the elevated mountain ridges in the Moravian-Silesian Beskids
    Gravity Images of the Bohemian Massif and the West Carpathian Contact Zone
    Ground penetrating radar profile measurements above the seismoactive area at the eastern margin of the Cheb Basin, Western Bohemia
    Ground penetrating radar profile measurements above the seismoactive area at the eastern margin of the Cheb basin, western Bohemia
    Hercynian and Alpine brittle deformation of the Brunno - Vistulicum and its sedimentary cover units in the footwall of the Outer Western Carpathians (E part of the Czech Republic)
    Hercynian and Alpine brittle deformation of the Bruno-Vistulicum and its sedimentary cover units in the footwall of the Outer Western Carpathians (E part of the Czech Republic)
    Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka
    Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby
    Large-Scale Stratigraphic Geometries in a Rift-Margin, Lacustrine Delta System Influenced by Peat Compaction: Comparison of Field and Reflection Seismic Data (the Miocene Bilina Delta, Ohře Rift, Czech Republic)
    Lower Badenian deposits near Kralice nad Oslavou (SW Moravia): result of geophysical, geomorphological and sedimentological research
    Lower Badenian deposits near Kralice nad Oslavou (SW Moravia): results of geophysical, geomorphological and sedimentological research
    Magnetic basement complexes in the outside of the West Carpathians and of the Eastern Alps
    Nappe tectonics and source areas of the Magura Flysch
    Nappe tectonics and source areas of the Magura flysch
    New Geophysical Contributions to the Geological Structure of the Contact Zone of the Bohemian Massif and the West Carpathians
    Použití georadaru při mapování geologické stavby pokryvných útvarů a svahových pohybů
    Preliminary Results of Detailed Seismological Monitoring in Hrubý Jeseník Mts
    Preliminary Results of Detailed Seismological Monitoring in Hruby Jesenik Mts.
    Přínos geofyzikálních měření pro poznání tektoniky a sesuvů ve Šlapanicích
    Relationships of the Bohemian Massif to the West Carpathians based on geophysical data
    Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 33-24 Hnanice)
    Sesuv Dušná - výsledky průzkumu a návrh sanace
    Shallow Reflection Seismic Prospecting of the Kurovice Klippe (Magura Flysch) and its Structural Interpretation
    Slope-failure Features on Deep-seated Landslides in Czech Flysch Carpathians. A Case Study: Vaculov-Sedlo
    Slope-failure Features on Deep-Seated landslides in the Czech Flysch Carpathians (A case study: Vaculov-Sedlo slope failure)
    Slope Movements in the Flysch Carpathians of eastern Czech Republic Triggered by Extreme Rainfalls in 1997 (an Example from the Vsetín District)
    Stromečkové struktury - důkazy pro horizontální posuvy ve vídeňské pánvi
    Structural Configuration and Lithofacies of the Southeastern Part of the Carpathian Foredeep Basin as Defined by Subsurface Data
    Structure and dynamics of deep-seated slope failures in the Magura Flysch Nappe, outer Western Carpathians (Czech Republic)
    Structure of deep-seated slope failures in the flysch belt of Outer Western Carpathians
    Structure of the Brunovistulian Unit (E part of the Czech Republic) on the basis of seismic and magnetic data
    Structure of the West Carpathian Flysch Belt and its fundament
    Syn- and Post-Sedimentary Tectonics of the Most Basin (Ohře Rift, Czech Republic); Insights from Reflection-Seismic Data
    Tectonic of slopes with large block landslides on the NE margin of the Bohemian Massif
    Tektonika svahů s rozsáhlými kernými sesuvy
    Two-dimensional model of subsidence and thermal maturation in the West Carpathian fold and thrust belt and foreland, Czech Republic
    Vliv miocenní tektoniky na mimořádný rozvoj sesuvů v sv. ukončení vídeňské pánve
    Zdrojové oblasti a tektogeneze flyšového pásma Karpat