Record details

Name
    Hurník, Stanislav, 1933-2005
Author of Article
    Antropogenní vrásové deformace v Severočeské hnědouhelné pánvi
    Antropogenní vrásy na Mostecku v severočeské pánvi
    Clastic dikes in the brown coal seam near Most in the North Bohemian Basin (Miocene)
    Člověk a geologické síly Země
    Čtvrt století odvodňování podzemních kolektorů v dobývacím prostoru DÚK s.p. v severočeské pánvi
    Datování podzemních vod z průzkumných štol do svahu Krušných hor v předpolí Velkolomu Čs. armády (SHR)
    Degradace geologie, nikoliv výchozu uhelné sloje
    Důl Svornost v Ohníči u Bíliny a zdejší miocenní flóra
    Faults in the North-Bohemian Brown Coal Basin: the review
    Geologické rozhraní mezi chomutovskou, mosteckou a ústeckou část severočeské hnědouhelné pánve
    Historie separátní hnědouhelné pánvičky u Měrunic v severočeském hnědouhelném revíru
    Hloubení úvodních důlních děl dolu President Masaryk v severočeském revíru přes neodvodněné kuřavky
    Hydrogeologická problematika lipnického zlomu na velkolomu jiří v Sokolovském revíru
    Hydrogeologický význam radionuklidů ve vodách ze štol Jezeří a Jezerka
    Hydrogeologie a odvodňování VČSA v dosahu svahů Krušných hor
    In memoriam RNDr. Zdeňka Bruse
    Je Kamencové jezero v Chomutově první zbytkovou jámou bezděčně sanovanou mokrou variantou?
    K dokumentaci geologických zajímavostí v severočeské hnědouhelné pánvi
    K historii krušnohorského zlomu
    K historii těžby antracitu u Brandova v Krušných horách
    K životnímu jubileu RNDr. Norberta Krutského
    Klastické žíly
    Klastické žíly na dole Kohinoor
    Komořanské kyselky v archivních materiálech báňských úřadů
    Komunikační zkouška v údolí Šramnického potoka
    Kryogenní destrukce hnědouhelné sloje v severočeské pánvi
    Laubeho podíl na výzkumu severočeského terciéru
    Molisolové diapiry na Sokolovsku
    Odvodňování vnitřní výsypky lomu Obránců míru a radovesické výsypky
    Paläogeographische Probleme des Nordböhmischen Tertiärs
    Paleontologické lokality v porcelanitech severočeského terciéru a jejich současný stav
    Podzemní těsnicí stěny, jejich využití pro ochranu lomů před mělkými podzemními vodami v SHR a první zkušenosti
    Poruchy nemohou za všechno
    Příspěvek ke geochemii Fe-sulfidů v uhlí SHR
    Reminiscence na možnost výskytu černého uhlí pod severočeskou hnědouhelnou pánví
    Revision of Early Miocene plants preserved in baked rocks in the North Bohemian Tertiary
    Revize zlomů v severočeské hnědouhelné pánvi
    Rychlost prouhelnění a diageneze v SHR odvozená ze studia klastických žil na lomu Most
    Satellite basin of Skyřice near Most and its fossil flora (Miocene)
    Separátní hnědouhelná pánvička Žichlice v severočeském terciéru
    Sladkovodní vápnité krusty v nadslojových vrstvách SHR
    Směrný zlom Eliška a jeho mineralizace na povrchovém dole Obránců míru v Severočeské hnědouhelné pánvi
    Uhelná (gelinitová) klastická žíla v severočeské pánvi (miocén)
    V. Uhelně geologická konference v Praze
    Ve Zbýšově popáté a naposledy?
    Vývoj jihovýchodního okraje Krušných hor a mostecké pánve v mladším kenozoiku
    Vývoj stařinové zvodně v mostecké části severočeské pánve
    Zavátá minulost Mostecka
    Zdařilý seminář na Dole Jan Šverma