Record details

Name
    Hynek, Alois
Author of Article
    Labské pískovce - České Švýcarsko. Geografická verze návrhu národního parku
    Prostorová strukturace říčních niv: vznik - chování - využívání
    Půdní pokryv údolních niv