Record details

Name
    Hypr, Dušan
Author of Article
    Analýzy říčních sedimentů a plavenin v komplexním monitoringu jakosti vod v hraničním úseku toku Labe
    Hodnocení zatížení plavenin a sedimentů v českém úseku povodí Labe v letech 1999-2001
    Možnosti geologických výzkumů v aplikované speleologii
    Nerostné suroviny a jejich těžba
    Subcrustal CO2 Flux Measurement in the Hranice Hydrothermal Karst
    Třídění fluviálních štěrků v jeskyních Moravského krasu metodou sdružovací analýzy (24-23, Protivanov, 24-41, Vyškov)