Record details

Name
    Ivan, Antonín
Author of Monograph
    Antropogenní ovlivnění reliéfu mezi Znojmem a Podmolím v Národním parku Podyjí
    Antropogenní ovlivnění východní části Národního parku Podyjí
    Geografické podklady pro zpracování plánu péče o Chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy. Geografické podklady pro zpracování plánu péče o CHKO Žďárské vrchy.
    Geomorfologický výzkum Národního parku Podyjí a jeho severního okolí
    K rozšíření kvartérních fluviálních sedimentů v údolí Dyje v NP Podyjí
    Nové poznatky o geomorfologii Pavlovských vrchů
    Reliéf a životní prostředí. Životní prostředí - Brno 1996. Životní prostředí - Brno 1996
    Studium a modelování antropogenního ovlivnění říční sítě NPR - Vrapač
    Turistický lexikon A-Z. Čechy, Morava, Slezsko
    Vybrané fyzickogeografické aspekty pro revitalizaci nivy Dyje v úseku VD Nové Mlýny - soutok s Moravou
    Závěrečná zpráva o plnění projektu "Geomorfologická inventarizace vybraných tvarů reliéfu v NP Podyjí" v roce 1994. Závěrečná zpráva o plnění projektu Geomorfologická inventarizace vybraných tvarů reliéfu v NP Podyjí v roce 1994.
Author of Article
    Anastomózní říční systém v CHKO Litovelské Pomoraví (24-22 Olomouc)
    Anastomózní říční systém v CHKO Litovelské Pomoraví
    Antropogenizace reliéfu současné krajiny
    Antropogenní tranformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí
    Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 34-13 Šatov, 33-24 Hnanice)
    Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí
    Antropogenní transformace údolních niv
    Brněnská kotlina - dvojitý prolom se středním pásmem hrásťových ker: problémy vymezení a geneze
    Canyon-like valley of Dyje river on the eastern margin of Bohemian Massif
    Geomorfologická inventarizace vybraných tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí
    Geomorfologické aspekty ochrany reliéfu v Národním parku Podyjí
    Geomorfologický výzkum národního parku Podyjí a jeho severního okolí (33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice, 34-11 Znojmo)
    Geomorfologický výzkum ramen řeky Moravy v NPR Vrapač a okolí
    Geomorfologický výzkum ramen řeky Moravy v NPR Vrapač a okolí
    Geomorfologičeskije osobennosti jugo-vostočnoj časti Bogemskogo massiva (Respublika Čechija)
    Geomorfologie, morfotektonika a zemetreseni
    Geomorphological aspects of late Saxonian epiplatform orogeny of the Bohemian Massif. Part 1
    Geomorphological aspects of the late Saxonian epiplatform orogeny of the Bohemian Massif. Part 2
    The geomorphological map of Brno surroundings
    The geomorphological map of Brno surroundings
    Die Geomorphologie der Talaue der March zwischen der Napajedla-Pforte und dem Zusammenfluss mit der Thaya (zum Naturmilieu in der Umgebung von Mikulčice und Staré město)
    Geomorphology of the Hodonín town surroundings
    Geomorphology of the Hodonín town surroundings
    Geomorphology of the Podyjí National Park in the southeastern part of the Bohemian Massif (South Moravia)
    Geomorphology of the Podyjí National Park in the southeastern part of the Bohemian Massif (South Moravia)
    Granite landforms in South Moravia (Czech republic)
    Granite landforms in South Moravia (Czech Republic)
    Granite landforms in South Moravia (Czech Republic)
    Granite landforms in the Dyje and Brno Massifs on the southeastern margin of the Bohemian Massif
    Granits landforms in the Podyjí National Park, South Moravia
    Inselbergs in the eastern part of the Bohemian massif, Czech Republic
    K charakteru neotektonických pohybů a vývoji reliéfu v oblasti Hrubého Jeseníku a východní části Orlických hor
    K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví
    K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví
    K poznání morfostrukturních rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve
    K poznání morfostrukturníhc rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve
    K rozšíření kvartérních fluviálních sedimentů v údolí Dyje v NP Podyjí (33-22, Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnánice, 34-11, Znojmo, 34-13, Dyjákovice)
    K rozšíření tvarů zvětrávání v Národním parku Podyjí (jižní Morava)
    Ke geomorfologii Národního parku Podyjí a přilehlého území (34-11 Znojmo, 34-24 Hnánice, 34-13 Dyjákovice)
    Ke geomorfologii národního parku Podyjí a přilehlého území
    Králův stolec u Znojma
    Landslides on the slopes of Pavlov hills (Pavlovske vrchy)
    Mojmír Hrádek (60)
    Morfostrukturní charakteristika moravské části Západních Karpat ve vztahu k Českému masívu
    Morfostrukturní charakteristika Žďárských vrchů (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár n.S., 24-11 Nové Město n.M.)
    Morfostrukturní charakteristika Žďárských vrchů
    Morfotektonika okrajového sudetského zlomu v oblasti styku lugika a silezika v Rychlebských horách (04-43 Bílý Potok, 14-22 Jeseník)
    Morphotectonic of SE margin of the Bohemian crotaceous basin, two half-grabons and their surroundings north of Brno
    Morphotectonics of SE margin of the Bohemian Cretaceous Basin, two half-grabens and their surroundings north of Brno (Moravia)
    Morphotectonics of SE margin of the Bohemian Cretaceous Basin, two half-grabens and their surroundings north of Brno (Moravia)
    Možnosti geomorfologie a ochrana reliéfu ve zvláště chráněných územích jižní Moravy (NP Podyjí, CHKO Pálava). Hodnocení vlivů na životní prostředí 1996. Hodnocení vlivů na životní prostředí 1996
    Několik poznámek k průsmykům a sedlům v Čechách a na Moravě
    Některé aspekty nejstarších etap vývoje reliéfu Českého masívu
    Některé vztahy mezi reliéfem a geologickou stavbou v Národním parku Podyjí (33-21, Slavonice, 33-22, Vranov n. Dyjí, 33-24, Hnánice, 34-11, Znojmo)
    Některé vztahy mezi reliéfem a geologickou stavbou v Národním parku Podyjí
    Nové poznatky o geomorfologii Pavlovských vrchů (34-12, Pohořelice, 34-14, Mikulov, 34-21 Hustopeče a 34-23, Břeclav)
    Protikladnost a spolupůsobení endogenních a exogenních geomorfologických procesů
    Relation between topography and structure in the Moravian and Silesian parts of the Western Carpathians
    Relation between topography and structure in the Moravian and Silesian parts of the Western Carpathians
    Reliéf CHKO Žďárské vrchy - problémy a pokroky výzkumu
    Relief krajiny jako soucast zivotniho prostredi a jeho narusovani clovekem
    Reliéf krajiny jako součást životního prostředí a jeho narušování člověkem
    Reliéf Národního parku Podyjí
    Reliéf Národního parku Podyjí a jeho okolí jako styčné oblasti Českého masívu a Karpatské soustavy
    Reliéf Národního parku Podyjí a jeho okolí jako styčné oblasti Českého masivu a Karpatské soustavy
    Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 33-24 Hnanice)
    Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí
    Současné geomorfologické výzkumy v CHKO Žďárské vrchy
    To the geomorphology and geology of the Northern Apenines
    To the geomorphology and geology of the Northern Apennines
    Topografické projevy zlomů a puklin v reliéfu Českého masívu
    Topography of the Marginal Sudetic Fault in the Rychlebské hory (Mts.) and geomorphological aspects of epiplatform orogenesis in the NE part of the Bohemian Massif
    Topography of the marginal sudotic fault in the Rychlebskehory and geomorphological aspect of epiplatform prognosisin the NE part of the Bohemian Massif
    Vodní náhony. Opomíjené antropogenní tvary reliéfu
    Využití geomorfologického mapování při studiu antropogenních tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí
    Využití geomorfologického mapování při studiu antropogenních tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí
    Zvětrávací a gravitační tvary kaňonu Dyje (Národní park Podyjí)
    Zvětrávání a gravitační tvary kaňonu Dyje (Národní park Podyjí)