Record details

Name
    Ivanov, Martin
Author of Monograph
    The 2-nd EAVP Meeting, Abstracts of papers and posters with program, Excursion Guidebook
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2007
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2008
    Identifikace antropogenních kontaminantů vázaných na sedimenty a plaveniny dolní části povodí Moravy
    Konference 14. Kvartér 2008, Sborník abstrakt
    Konference 15. Kvartér 2009, Sborník abstrakt
    Utilization of laser-assisted analytical techniques for elemental mapping on fossil snake vertebra
    Utilization of the Laser-Induced Breakdown Spectroscopy and Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry for elemental mapping on fossil snake vertebra
Author of Article
    Changes in the composition of the European snake fauna during the Early Miocene and at the Early/Middle Miocene transition
    Early Miocene amphibians and squamates from the Mokrá-quarry site (Czech Republic)
    Early Miocene Amphibians (Caudata, Salientia) from the Mokrá-Western Quarry (Czech Republic) with comments on the evolution of Early Miocene amphibian assemblages in Central Europe
    Evolution of minesoils at a coal waste pile: A case study from Rosice-Oslavany (Czech Republic)
    Evolution of the Snake Fauna of Central and East Europe During the Miocene
    Fosilní herpetofauna na lokalitě Mokrá-lom
    Fossil herpetofauna from the Mokrá-quarry site
    Fossil vertebrates from karstic areas in Moravia with respect to the Moravian Karst, Czech Republic
    Herpetofauna středního pleistocénu mladečských jeskyní (Morava, Česká republika) a její paleoekologický význam
    Herpetofauna středního pleistocénu Mladečských jeskyní (Morava, Česká republika) a její paleoekologický význam
    Herpetological assemblages from the Pliocene to middle Pleistocene in Central Europe: palaeoecological significance
    Herpetological assemblages from the Pliocene to middle Pleistocene in Central Europe: palaeoecological significance
    Korelace kvartérních herpetofaun na některých evropských lokalitách
    Morfometrická analýza populací lišek z posledního glaciálu Moravy
    Nález boidního hada (Serpentes; Boidae) z miocénu u Ivančic (jižní Morava, 24-34, Ivančice)
    Obojživelníci a plazi z lokality "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Obojživelníci a plazi z lokality "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Old Biharian from the Malá Dohoda quarry (Moravian Karst)
    The oldest known Miocene snake fauna from Central Europe: Merkur-North locality, Czech Republic
    Pedběžné výsledky výzkumu neogenních obratlovců z lokality Mokrá-lom
    Pleistocene reptile fauna in the area of the Czech Republic and relations to some other European localities
    Předběžné výsledky výzkumu neogenních obratlovců z lokality Mokrá-lom
    Přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě
    Quaternary evolution of the grass-snake (Natrix natrix): new evidence
    The snake fauna of Děvínska Nová Ves (Slovak Republic) in relation to the evolution of snake assemblages of the European Middle Miocene
    Stručný přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě a perspektivy ochrany stávajících lokalit
    Terrestrial and Marine Faunas from the Miocene Deposits of the Mokrá Plateau (Drahany Upland, Czech Republic) - Impact on Palaeogeography
    Vývoj kenozoické hadí fauny Evropy
    Zástupci rodu Varanus ze spodního miocénu lokality Mokrá a jejich evoluční význam
    Znečištění půd v oblasti mezi Zastávkou u Brna a Oslavany a jejich vztah k exploataci uhlí
Editor of Monograph
    Sborník abstraktů. Konference 10.Kvartér 2004