Record details

Name
    Jáně, Zdeněk
Author of Monograph
    Geofyzikální měření na úkolu Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi (etapová zpráva z geofyzikálních prací provedených v r. 2006)
    Geofyzikální průzkum pro archeologické účely na lokalitě Seeberg - hrad
    Geofyzikální průzkum pro hydrogeologické účely na lokalitě Točník u Klatov
    Geofyzikální průzkum pro inženýrskogeologické účely na lokalitě Uhříněves - Nové náměstí
Author of Article
    Applied geophysics in vadose zone studies
    An archaeogeophysical survey of Nižbor Castle, Czech Republic - some results
    An Archaeogeophysical Survey of Nižbor Castle, Czech Republic - Some Results
    Atmogeochemické pole v prostoru Priessnitzových léčebných lázní
    Complex Investigation of Paleozoic Rocks from Stínava - Repešský žleb Locality (Drahany Upland, Central Moravia, Czech Republic)
    GEM-2 - moderní multifrekvenční geoelektrická aparatura
    Geoelectrics estimating changes in water saturation of the vadose zone
    Geofyzikální a atmogeochemické metody při kontrole staré LNAPL kontaminační zátěže průlinových kolektorů
    Geofyzikální měření na Labské louce - příspěvek k poznání palsoidních útvarů
    Geofyzikální měření na Labské louce - příspěvek k poznání palsoidních útvarů
    Geofyzikální měření pro sanaci opěrné zdi (bývalá sladovna, Písek)
    Geofyzikální měření v prostoru propadu na lokalitě Železný Brod - Popluží
    Geofyzikální metody umožňující sledovat změny vlhkosti ve vadózní zóně písčitých sedimentů
    Geofyzikální průzkum následků staré důlní těžby v Lukavici u Chrudimi
    Geofyzikální průzkum pozůstatků staré důlní těžby v Lukavici u Chrudimi
    Geofyzikální průzkum středověkého tvrziště u zaniklé vesnice Mastnice
    Geologická interpretace geofyzikálního průzkumu na Labské louce v Krkonoších (etapa 2000 - 2001) (03-23 Harrachov)
    Geologická interpretace geofyzikálního průzkumu na Labské louce v Krkonoších (etapa 2000-2001)
    Geologická interpretace geofyzikálního výzkumu na Labské louce
    Geologická interpretace geofyzikálního výzkumu na Labské louce
    Geologická interpretace komplexního geofyzikálního průzkumu severně od města Jeseník
    Geologická interpretace komplexního geofyzikálního průzkumu severně of města Jeseník (14-22 Jeseník)
    Geometry of soil gas sampling, soil permeability and radon activity concentration
    Geophysical and atmogeochemical methods revealing old LNAPL contamination history of sandy aquifers
    Hrad Nižbor - poznatky komplexního geofyzikálního průzkumu v letech 2000-2002
    Hrad v Lysé nad Labem a výsledky geofyzikálního průzkumu v severní části zámeckého areálu
    Hrádek v Libomyšli u Berouna: Pravěká mohyla nebo přírodní elevace? (Výsledky geofyzikálního výzkumu)
    Integrated geophysical and atmogeochemical survey applied to abandoned soviet military areas contaminated by LNAPL in the Czech Republic
    Kombinace multielektrodové odporové metody a seismické tomografie z povrchu na archeologických lokalitách.
    Lokalizace starých důlních děl - gravimetrie nebo geoelektrické metody? (výsledky srovnávacího měření na lokalitě Zlatý chlum v Jeseníkách)
    Lokalizace zaniklé poustevny sv. Pavla v arerálu Braunova Betléma u Kuksu geofyzikálními metodami
    Monitorování sezónních změn půdní vlhkosti metodou pulzní reflektometrie (12-24 Praha)
    Monitorování sezónních změn půdní vlhkosti metodou pulzní reflektometrie
    Monitorování sezónních změn půdní vlhkosti metodou pulzní reflektometrie
    The Multi-electrode Resistivity Method and the Geophysical Research of Medieval Archaeological Localities
    Neznámá rudní žíla nedaleko pramene Labe?
    Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu (22-21 Příbram)
    Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu v České republice
    Poznatky geofyzikálního průzkumu mezi Luční a Studniční horou v Krkonoších : 03-42 Žacléř
    Poznatky geofyzikálního průzkumu mezi Luční a Studniční horou v Krkonoších
    Poznatky komplexního geofyzikálního měření v prostoru historické šachty Geister u Jáchymova
    Poznatky komplexního geofyzikálního měření v prostoru historické šachty Geister u Jáchymova
    Prameny radioaktivních minerálních vod na území Kowary - Horní Malá Úpa
    The problem of peat mounds and species character of some geophysical fields in the area of the Labská louka
    The problem of peat mounds and specific character of some geophysical fields in the area of Labská louka
    The problem of peat mounds and specific character of some geophysical fields in the area of the Labská louka
    Přednosti magnetometrů využívajících Overhauserův jev
    Příklad použití geoelektrických metod pro archeologickou prospekci v nepříznivých podmínkách městského intravilánu
    Příspěvek geofyzikálních metod k výzkumu palsoidních struktur
    Radonové měření na Labské a Pančavské louce v Krkonoších : (03-23 Harrachov)
    Radonové měření na Labské a Pančavské louce v Krkonoších
    Seismic velocity anisotropy - measurement and application
    Seismic velocity anisotropy - measurement and application
    Standardizace radiometrické mapy České republiky 1:500 000
    Surface geophysical survey of old mining works - a comparative study
    Surface Geophysical Survey of Old Mining Works - a Comparative Study
    Vstupní část hradu Litice nad Orlicí - výsledky geofyzikálního průzkumu
    Vstupní část hradu Litice nad Orlicí – výsledky geofyzikálního průzkumu
    Výsledky geofyzikálního měření na severním okraji města Jeseník. Jesenicko
    Výzkum geochemických a petrofyzikálních změn nad ložiskem uhlovodíků Ždánice : 24-44 Bučovice
    Zpráva o výzkumu skarnu u Holšic v Posázaví (13-34 Zruč nad Sázavou)