Record details

Name
    Jašková, Vladimíra, 1959-
Author of Article
    K životnímu jubileu Astridy Kupkové
    Mechovky z dočasného odkryvu v okolí obce Rousínovec (karpatská předhlubeň, jižní Morava) : (24-41 Vyškov)
    Miocenní sedimenty od Seloutek na Prostějovsku
    MUDr. et RNDr. h. c. Mauric Remeš - lékař, paleontolog, moravský přírodovědec
    Nález fosilních stop od Studnic na Drahanské vrchovině (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)
    The oldest Miocene Bryozoa from the Carpathian Foredeep (boreholes Přemyslovice)
    Revize některých lokalit řasových vápenců karpatské předhlubně na Prostějovsku