Record details

Name
    Jacyszyn, Andrij
Author of Article
    Rekonstrukcja paleopradów solanek w badenskim basenie ewaporacyjnym zapadliska przedkarpackiego