Record details

Name
    Jajcay, Štefan
Author of Article
    Automatizovaná príprava geologických podkladov na počítači ISAP
    Niektoré poznatky o geologickej stavbe a ropoplynonosnosti v širšej oblasti lužickej elevácie