Record details

Name
    Jakeš, Petr, 1940-2005
Author of Article
    57. výroční konference mezinárodní Meteoritické společnosti v Praze v roce 1994
    Alfred E. (Ted) Ringwood (1930-1993)
    Alternativní zdroje energie, následný trh a dopad na životní prostředí
    Characteristics and origins of diverse Variscan peridotites in the Gföhl Nappe, Bohemian Massif, Czech Republic
    Charnockitové xenolity severočeských kenozoických bazaltoidů
    Chemické složení Země. Je složení Země výjimečné mezi planetami?
    The composition of the Earths lower mantle and the bulk composition of the Moon?
    The composition of the Earth´s lower Mantle and the bulk composition of the Moon?
    Czechoslovak Project of Deep Continental Research : Relationship to KTB
    'Dejte mi kus Měsíce . . .'
    Diamantová horečka (zvýšená teplota) - Sýrie
    Dobrodiní diamantů pro vědu o Zemi
    Dr. Petr Květoň mladým šedesátníkem
    Druhá mezinárodní konference o eklogitech
    The Early Earth: Homogenous Accretion and Superheat
    Garnet-kyanite granulites: metamorphic or igneous rocks?
    Garnet peridotite in the Moldanubian Zone in the Czech Republic - a heat source for Variscan metamorphism?
    Geochemistry and Petrology of Continental Growth : Example from Bohemia
    Geochemistry of peridotites, gabbros and trondhjemites of the Ballantrae complex, SW Scotland
    Geochemistry of the major elements of recent sediments of Fláje basin (Krušné hory, Erzgebirge)
    Geologie a problémy dnešního světa
    Granulites of the Bohemian Massif : a bag with two stories
    Granulity taveniny vmístěné do spodní kůry
    Hydrogeologie polické křídové pánve: optimalizace využívání a ochrany podzemních vod
    III. Geochemická dynamika pláště : Zúrodňování vyčerpaných polí
    Impakty pevných těles, historická realita (ale i budoucnost) bez příkras
    Jádro a jadérko Země: perspektiva kosmická
    Joint Czechoslovakia-German Democratic Republic Geotransect : Variscan and Carpathian Lithosphere Studies
    K zasedání IGCP projektu "Prekambrická metalogeneze ve střední Evropě" (Mozolov u Tábora, 20.-25.5. 1985)
    Látkové toky v geologické minulosti a současnosti v oblasti severočeského hnědouhelného revíru
    Major and Trace Elements in "Eclogites" and Their Host Garnet Peridoties, Data from the Bohemian Massif
    Major element geochemistry of recent sediments from the Fláj basin (Krušné hory-Erzgebirge, Czech Republic)
    Major units of Bohemian Massif and their metallogenic features
    Mars a ještě několikrát Mars : pravděpodobnost existence života ve vesmíru vzrostla
    Melting in high-P region - case of Bohemian granulites
    Meziplanetární a mezihvězdné prachové částice : kondenzovaný materiál sluneční soustavy je pestrý a pochází pravděpodobně z jednoho zdroje
    Nerostné suroviny - tichá ale účinná zbraň
    New Saharan Find: Arondrite of Lunar Origin
    Nový československý chondrit - Ústí nad Orlicí-Kerhartice; petrologická charakteristika
    O dvou podzimních geologických sezeních
    Odhalení tajemství Venuše : Výsledky Magellanovy mise
    Polarity of the mineralization in Bohemian Massif: Proterozoic to Tertiary
    Profesor Pouba a voda
    Radarové snímání Země
    Regionální hydrogeologický výzkum polické křídové pánve (04-31 Meziměstí, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice)
    Regionální variabilita chemismu devonských vulkanitů v Jeseníkách
    Spodní kůra: komplementarita svrchnímu plášti i svrchní kůře
    Superheat in silicate melts - causes and consequences
    Transition metals in superheat melts: implications for the composition of core and mantle
    Typy magiem; význam termínov : diskusní příspěvek
    Uhlovodíky ze dna moře : Strach z energetické krize zažehnán?
    Ústí nad Orlicí: a new L6 chondrite from Czechoslovakia
    Vědy o Zemi : byli tu lvové? Propad i vzmach věd o Zemi. Část I. Propad
    Vědy o Zemi II : vzmach a absurdní "dobro" studené války
    Vulkanizmus na planétach
    Vulkánova dielňa
    Výstava Meteority, Země a my v Národním muzeu v Praze
    Zdeněk Kotrba - šedesátníkem
    Životní jubileum RNDr. Petra Květoně