Record details

Name
    Jančula, Dušan
Author of Article
    Metamorphism of pelitic rocks and metamorphic zones in sw part of western Tatra Mts. crystalline complexes
    Niektoré výsledky experimentálneho modelovania mobilizácie a migrácie látok pro metamorfóze
    Štúdium morfológie minerálnych vlákien zo závodu Nová Baňa
    Vivianit v K-metasomaticky alternovanom pyroxenickom andezite na lokalite Kremnica-Šturec (štôlňa Andrej)
    Zlato a niektoré ďalšie stopové prvky v čiernych bridliciach ložiska Slovinky