Record details

Name
    Janda, Zdeněk
Author of Article
    CHKO České středohoří - oblast postižená těžbou kamene
    České středohoří : Klenot stvořený ohněm, zvelebený pluhem
    The deposit of refractory claystones Kačice near Libušín (Central Bohemia)
    Využití přístroje SPEKTRO X-TEST (rentgenový fluorescenční spektrometr) pro nedestruktivní analýzu těžkých prvků