Record details

Name
    Jandová, Božena
Author of Article
    Hodnocení kvality kolektorů sedimentů paleogénu z oblasti Uhřic
    Hodnocení mikropuklinatosti a fyzikálních vlastností hornin vrtu Slušovice-1
    Hodnocení mikropuklinatosti vrtních jader z vrtu Potštát-1
    Studium filtračně jímavostních parametrů karbonátových kolektorů mikroskopickou metodou
    Vyhodnocení puklinatosti hornin vrtu Dambořice-1