Record details

Name
    Janeček, Oldřich
Author of Article
    Čedičový amfibol a augit v Českém středohoří
    Geology of the Vršany ceramic claystones deposit
    Hibschit (hydrogrosulár) z kamenolomu na Mariánské hoře v Ústí nad Labem
    Kalcity z lomu Merkur u Chomutova
    Levyn a další zeolity z Hackenbergu u České Kamenice
    Mineralogické a paleontologické zajímavosti lokalit DNT
    Nerosty severočeské hnědouhelné pánve - dodatek 1
    Nerosty v pelokarbonátových konkrecích na hnědouhelném lomu Libouš u Chomutova
    Nová lokalita offretitu a cowlesitu Lysá hora u Bělé pod Bezdězem
    Nová lokalita zeolitů Rollberg u Kunratic u České Kamenice
    Nové nálezy zeolitů na Zlatém a Stříbrném vrchu u Lísky u České Kamenice
    Nové poznatky o mineralogii oblasti severočeské uhelné pánve (1996-1997)
    Nový nález hibschitu z Mariánské hory v Ústí nad Labem
    Ryzí měď v severočeské hnědouhelné pánvi
    Sádrovce z Března u Chomutova
    Whewellit a jeho výskyty
    Zapomenutá lokalita Malá Hůrka u České Kamenice
    Zapomenutá zeolitová lokalita Eschlers-Bergel u Kunratic u České Kamenice
    Zeolitová lokalita Farský vrch u Žežic u Ústí nad Labem