Record details

Name
    Janočko, J.
Author of Article
    Kvartérne sedimenty severnej časti košickej kotliny a Slanských vrchov