Record details

Name
    Janský, Jiří
Author of Article
    Influence of the climatic factors on radon activity concentration in the rocks of the city Brno area - testing
    Radon risk map of the city Brno
    Testování vlivu blízkosti tektonických poruch nebo kontaktu hornin na objemovou aktivitu radonu v horninách na území města Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)