Record details

Name
    Jarkovský, Ján
Author of Article
    Charakteristika sulfidov s obsahom As na ložisku Slovinky z hl´adiska ich upravitelnosti
    Geochemicko-metalogenetická charakteristika zlata so zreteľom na niektoré lokality Západných Karpát
    Jubilee of academician Bohuslav Cambel
    Obsah zlata a niektorých sprievodných prvkov v rudných mineráloch ložiska Rudňany
    Zlato a niektoré ďalšie stopové prvky v čiernych bridliciach ložiska Slovinky
    Životné jubileum akademika Bohuslava Cambela