Record details

Name
    Jarošová, Ingrid
Author of Article
    Lom Vrbenský - zahlazení důlní činnosti
    Vodní režim antropogenních půd
    Vytváření antropogenních půd na výsypkách a možnosti jejich využití
    Využívání organických substrátů při rekultivaci výsypek v severočeské hnědouhelné pánvi