Record details

Name
    Jarošová, Lenka
Author of Monograph
    Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka
    Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka. Roční etapová zpráva za rok 2005
    Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka. Roční etapová zpráva za rok 2006
Author of Article
    Landek: nové údaje o nejstarším využití černého uhlí a prospekci nerostných surovin v mladším paleolitu
    Landek: nové údaje o nejstarším využití černého uhlí a prospekci nerostných surovin v mladším paleolitu
    Marine and terrestrial bioerosion on Miocene bioclasts coupled with human adaptation (Paleolithic archaeological sites of South Moravia, Czech Republic)
    Mezolit na Českolipsku. Poznámky k současnému stavu výzkumu
    Mezolit z perspektivy regionu: výzkumy v ústí Pekla
    Nález fragmentu lidského zubu z mezolitické vrstvy v České Lípě (02-42 Česká Lípa)
    Padesáté výročí instalace největšího bludného balvanu v Opavě
    Petřkovice, excavations 1994-1995
    Vliv délky ledovcového transportu na tvar částic
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část 2
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část I.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část II.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část III.
    Výzkumy Josefa Skutila v severní části Moravského krasu
    Zum Mesolithikum den Sandsteingebieten Nordböhmens
    Zum Mesolithikum in der Sandsteingebieten Nordböhmens
    Železité horniny a minerální barviva z paleolitického sídliště v Petřkovicích u Ostravy